Koncepcje, metody, techniki i narzedzia zarzadzania jakością w projektowaniu i rozwoju nowych produktów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcje, metody, techniki i narzedzia zarzadzania jakością w projektowaniu i rozwoju nowych produktów

Abstrakt

W niniejszym rozdziale zaprezentowano podstawowe narzedzia zarządzania jakością, które moga być wykorzystane w poszczególnych fazach projektowania nowych produktów. Autor zaprezentował pięć kluczowych faz, którymi są: identyfikacja potrzeb klienta, poszukiwanie i selekcja nowych pomysłów, projekt nowego wyrobu, faza testów oraz faza produkcji, gdy nowy produkt znajduje się na rynku.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Planowanie i rozwój nowych produktów: Aspekty strategiczne, techniczne i marketingowe strony 165 - 175
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Zieliński G.: Koncepcje, metody, techniki i narzedzia zarzadzania jakością w projektowaniu i rozwoju nowych produktów// Planowanie i rozwój nowych produktów: Aspekty strategiczne, techniczne i marketingowe/ ed. Marek Wirkus, Anna M. Lis Warszawa: CeDeWu, 2015, s.165-175
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi