Instrumentarium zarządzania jakością w projektach badawczo-rozwojowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Instrumentarium zarządzania jakością w projektach badawczo-rozwojowych

Abstrakt

W niniejszym rozdziale autor zaprezentował wybrane narzędzia jakości możliwe do wykorzystania w zarządzaniu projektami badawczo - rozwojowymi. Autor odniósł przykładowe narzedzia do trzech kluczowych faz zarządzania projektami którymi są faza przygotowawcza, faza realizacji oraz faza zamknięcia

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi strony 104 - 125
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Zieliński G.: Instrumentarium zarządzania jakością w projektach badawczo-rozwojowych// Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi/ : Difin, 2012, s.104-125
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 95 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi