Kierunek wzrostu strumienia mocy w układzie napędu i sterowania hydrostatycznego. Graficzne przedstawianie mocy strat energetycznych oraz mocy rozwijanych w elementach układu. Część II. Układy ze sterowaniem dławieniowym równoległym i ze sterowaniem objętościowym prędkości silnika hydraulicznego obrotowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kierunek wzrostu strumienia mocy w układzie napędu i sterowania hydrostatycznego. Graficzne przedstawianie mocy strat energetycznych oraz mocy rozwijanych w elementach układu. Część II. Układy ze sterowaniem dławieniowym równoległym i ze sterowaniem objętościowym prędkości silnika hydraulicznego obrotowego

Abstrakt

Przedstawiono interpretację graficzną mocy strat energetycznych występujących w elementach układów napędu i sterowania hydrostatycznego, a także mocy rozwijanych przez te elementy. Dokonano analizy układu indywidualnego ze sterowaniem dławieniowym równoległym prędkości silnika hydraulicznego obrotowego, układu indywidualnego ze sterowaniem objętościowym, pompą o zmiennej wydajności, prędkości silnika hydraulicznego obrotowego, układu indywidualnego o sterowaniu objętościowym prędkości silnika hydraulicznego za pomocą jednoczesnej zmiany wydajności na obrót wału pompy i zmiany chłonności na obrót wału silnika, układu pracującego przy ustalonym ciśnienieu w przewodzie tłoczonym pompy równym ciśnieniu nominalnemu pracy układu- p..... oraz układu centralnego (z równolegle usytuowanymi względem siebie i jednocześnie pracującymi silnikami) ze sterowaniem objętościowym prędkości każdego silnika hydraulicznego obrotowego zespołem tzw. obiegu wtórnego silnika, układu zasilanego pompą o zmiennej wydajności na obrót wału pompy wyposażonej w regulator ciśnienia p.... (układu centralnego w okresie pracy jednego silnika)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Napędy i Sterowanie strony 0 - 0,
ISSN: 1507-7764
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Paszota Z.: Kierunek wzrostu strumienia mocy w układzie napędu i sterowania hydrostatycznego. Graficzne przedstawianie mocy strat energetycznych oraz mocy rozwijanych w elementach układu. Część II. Układy ze sterowaniem dławieniowym równoległym i ze sterowaniem objętościowym prędkości silnika hydraulicznego obrotowego// NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK TECHNICZNO-INFORMACYJNY. -., nr. nr 11(115) (2008), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi