KIERUNKI DZIAŁAŃ PROJAKOŚCIOWYCH W OBSZARZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. WYBRANE PRZYKŁADY KRAJOWE I ZAGRANICZNE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

KIERUNKI DZIAŁAŃ PROJAKOŚCIOWYCH W OBSZARZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. WYBRANE PRZYKŁADY KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Abstrakt

W artykule zaprezentowano systemy i modele pozwalające szkołom wyższym osiągnąć poziom jakości służący zaspokojeniu potrzeb podstawowych grup interesariuszy w zakresie świadczonych przez nie usług edukacyjnych. Na bazie badań własnych, w tym szerokiego przeglądu światowej literatury przedmiotu zaprezentowano preferowany kierunek działań projakościowych w naszych uczelniach. Jako punkt wyjścia traktowany przez autorów, jako „fazę embrionalną”, prawnie wymaganego tzw. „wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia”, poprzez systemy zgodne z opartymi na dobrych praktykach zarządzania wymaganiami norm międzynarodowych (np. ISO 9001, ISO 29990), aż do bazujących na stałej samoocenie modeli doskonałości (EFQM, CAF). Zwrócono także uwagę na specyfikę poszczególnych podejść oraz wskazano przykłady ich zastosowań w wybranych uczelniach zagranicznych. Skoncentrowano się na korzyściach i barierach, jakie wynikają z wykorzystania tych rozwiązań w praktyce uczelni

Autorzy (4)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI. T. 2 strony 932 - 945
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Wiśniewska M., Grudowski P., Plura J., Nenadal J.: KIERUNKI DZIAŁAŃ PROJAKOŚCIOWYCH W OBSZARZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. WYBRANE PRZYKŁADY KRAJOWE I ZAGRANICZNE// INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI. T. 2/ ed. Ryszard Knosala Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s.932-945
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 65 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi