Knowledge and information management in contemporary organizations - theoretical considerations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Knowledge and information management in contemporary organizations - theoretical considerations

Abstrakt

W artykule zaprezentowano teoretyczne rozważania dotyczące wiedzy oraz zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach. Podkreślono w nim rolę zarządzania wiedzą jako źródła przewagi konkurencyjnej, a także zamieszczono pewne wytyczne odnośnie wprowadzania zarządzania wiedzą w organizacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dąbrowska M.: Knowledge and information management in contemporary organizations - theoretical considerations// Foundations of Control and Management Sciences / Poznań University of Technology.. -., nr. nr 3 (2005), s.79-94
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi