Podejścia i strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podejścia i strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach

Abstrakt

Artykuł przedstawia przegląd różnego rodzaju strategii zarządzania wiedzą.Jak powszechnie wiadomo, charakterystyka firmy (np. jej wielkość) wpływa na tworzoną i realizowaną w danym przedsiębiorstwie strategię. Należy więc założyć, że charakterystyka ta będzie również wpływała na wybór strategii zarządzania wiedzą, która będzie realizowana w danej firmie. Inne podejście do strategii zarządzania wiedzą będzie potrzebne w małej czy średniej firmie, a zupełnie inne w firmie dużej. W niniejszym artykule omówiono charakterystykę firm ze względu na ich wielkość oraz zaproponowano różnego rodzaju strategie zarządzania wiedzą uwzględniające właśnie tę charakterystykę.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
MARKETING I RYNEK strony 765 - 772,
ISSN: 1231-7853
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Zięba M.: Podejścia i strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach// MARKETING I RYNEK. -., nr. 9 (2015), s.765-772
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi