Knowledge and knowledge management in agro-food systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Knowledge and knowledge management in agro-food systems

Abstrakt

Artykuł prezentuje zmiany, które się dokonały w systemach rolno-spożywczych, postrzeganych jako złożone sieci wzajemnie na siebie oddziałujących graczy. W artykule opisano również wyzwania, jakim te systemy muszą sprostać. Ponadto, zaprezentowano koncepcję zarządzania wiedzą i jej zastosowanie w systemach rolno-spożywczych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Urban and rural agro-food systems as a factor of local sustainable development strony 63 - 69
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dąbrowska M.: Knowledge and knowledge management in agro-food systems// Urban and rural agro-food systems as a factor of local sustainable development/ ed. ed. Joost Platje and Janusz Słodczyk. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005, s.63-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi