Kompetencje i kształtowanie kultury bezpieczeństwa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompetencje i kształtowanie kultury bezpieczeństwa

Abstrakt

Niniejszy rozdział poświęcono aktualnym problemom zarządzania kompetencjami i kształtowania kultury bezpieczeństwa w obiektach przemysłowych podwyższonego ryzyka. Przedstawiono również krajowy system certyfikacji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne jako przykład potwierdzania kompetencji przez niezależny urząd dozoru. Na zakończenie opisano uwarunkowania i zaproponowano kierunki doskonalenia systemowego zarządzania bezpieczeństwem.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Podstawy bezpieczeństwa funkcjonalnego strony 261 - 279
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kosmowski K., Śliwiński M.: Kompetencje i kształtowanie kultury bezpieczeństwa// W : Podstawy bezpieczeństwa funkcjonalnego/ ed. Kazimierz T. Kosmowski Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2015, s.261-279
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi