Kompleksowa impedancyjna charakterystyka pracy ogniw paliwowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompleksowa impedancyjna charakterystyka pracy ogniw paliwowych

Abstrakt

Celem pracy było zaprezentowanie nowej metody monitoringu pracy ogniw paliwowych, opartej na technice Dynamicznej Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej – DEIS. W pracy przedstawiono pełen monitoring pojedynczej celki oraz stosu ogniw paliwowych. Otrzymano informacje o zachowaniu składowych komponentów (anoda i katoda) oraz całego ogniwa paliwowego pod wpływem zmiany parametrów pracy, takich jak: prędkości przepływu paliwa, utleniacza, temperatura pracy oraz efektywnego obciążenia. Przedstawiono wpływ tych zmiennych w poszczególnych impedancjogramach otrzymanych w tym samym czasie. Analiza widm impedancyjnych została przeprowadzona poprzez dopasowanie obwodów zastępczych. Dzięki zaproponowanej nowej metodzie monitoringu pracy pojedynczej celki i stosu ogniw możliwa jest weryfikacja wpływu niedoboru poszczególnych reagentów na efektywność pracy ogniwa / stosu oraz na kinetykę reakcji utleniania metanolu i redukcji tlenu. Przedstawiona w pracy metoda monitoringu ogniwa / stosu dostarcza informacji o rzeczywistych procesach zachodzących podczas pracy ogniwa oraz umożliwia obserwację korelacji pomiędzy pracą anody i katody. Kompleksowy monitoring pracy ogniw umożliwia weryfikację procesów limitujących ich pracę, jak również szybki dobór optymalnych warunków eksploatacji, co zapewnia bezpieczną i efektywną produkcję energii elektrycznej testowanych obiektów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 117 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi