Komponentowe podejście do projektowania obiektowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komponentowe podejście do projektowania obiektowego

Abstrakt

We współczesnych metodach projektowania aplikacji pojęciekomponentu występuje w dwóch znaczeniach. Podczas projektowania architektury systemu stosuje się pojęcie komponentu w sensie samodzielnego modułu wykonywalnego (program EXE, biblioteka DLL), połączonego przez interfejs z innymi modułami [1]. Drugie znaczenie komponentu występuje w czasie projektowania szczegółowego modułów wykonywalnych i odnosi się do gotowych klas bibliotecznych, z których składa się zwłaszcza interfejs użytkownika modułu. W tej pracy przedstawiono problemy związane z tym drugim stosowaniem komponentów w czasie projektowania, a także sposoby rozwiązania tych problemów poprzez wprowadzenie stereotypów komponentowych doUML [2].

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych strony 81 - 93
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kuchta J.: Komponentowe podejście do projektowania obiektowego// Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych/ ed. red. H. Krawczyk. Gdańsk: Politech. Gdań., 2006, s.81-93
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi