Komputerowy program do analizy hałasu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowy program do analizy hałasu

Abstrakt

W pracy przedstawiono założenia i wyniki opracowywanej aplikacji do pomiaru i analizy poziomu hałasu, będącego częścią konstruowanego ogólnopolskiego systemu telemonitoringu hałasu. Opracowano graficzny sposób prezentacji wyników pomiaru. W pracy zawarto opis wybranych algorytmów obliczeniowych zastosowanych w programie, przedstawiono analizę porównawczą otrzymanych wyników pomiarów z wykorzystaniem opracowanego programu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 55 - 60,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kotus J.: Komputerowy program do analizy hałasu// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 19 (2003), s.55-60
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi