Komunikacja między komputerem a procesorem sygnałowym z zastosowaniem protokołu RTDX. Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice. XIII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS, Oddział Gdańsk. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komunikacja między komputerem a procesorem sygnałowym z zastosowaniem protokołu RTDX. Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice. XIII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS, Oddział Gdańsk.

Abstrakt

W artykule opisano możliwości realizacji komunikacji między komputerem osobistym a procesorem sygnałowym TMS320C6711 firmy Texas Instruments. Scharakteryzowano własności karty uruchomieniowej ze zmiennoprzecinkowym procesorem sygnałowym TMS320C6711 pod kątem zastosowań dydaktyczno-naukowych. Przedstawiono przykłady praktycznych rozwiązań procedur komunikacyjnych, utworzonych w środowiskach programistycznych Visual C++ oraz LabView, w systemach cyfrowego przetwarzania sygnałów. Omówiono szerzej realizację komunikacji z wykorzystaniem protokołu RTDX (ang. Real Time Data Exchange). Opisano możliwości oprogramowania transmisji między komputerem PC a procesorem sygnałowym TMS320C6711 używając bibliotek dołączanych dynamicznie (DLL), klasy obiektów lub gotowych elementów środowiska SIMULINK. Zaprezentowane rozwiązania są interesującym elementem, który mógłby zostać wykorzystany w ramach zajęć z cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 23 - 28,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Grabowski G., Śleszyński W., Cichowski A.: Komunikacja między komputerem a procesorem sygnałowym z zastosowaniem protokołu RTDX. Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice. XIII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS, Oddział Gdańsk.// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 19 (2003), s.23-28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi