Koncepcja doskonalenia marketingu nowych technologii w Politechnice Gdańskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja doskonalenia marketingu nowych technologii w Politechnice Gdańskiej

Abstrakt

W rozdziale podjęto problem doskonalenia wykorzystania dorobku współczesnego marketingu w przygotowaniu i oferowaniu nowych technologii, oparte na doświadczeniach Politechniki Gdańskiej (PG). Omówiono pojęcia, cechy, korzyści i uwarunkowania współczesnego marketingu, jak też istoty nowych technologii i sposobów transferu z jednostek naukowo-badawczych do gospodarki. Przedstawiono dotychczasowe doświadczenia transferu i komercjalizacji nowych technologii z Politechniki Gdańskiej do gospodarki oraz ocenę wykorzystania marketingu w tych działaniach. Sformułowane wnioski posłużyły za podstawę do określenia propozycji usprawnień marketingu nowych technologii w transferze z PG do gospodarki oraz omówienia uwarunkowań usprawnienia marketingu nowych technologii w Uczelni. Całość zakończono podsumowaniem i sformułowaniem wniosków końcowych.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transactions on Aerospace Research wydanie 225, strony 69 - 83,
ISSN:
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Koszałka J., Kuźniewski D.: Koncepcja doskonalenia marketingu nowych technologii w Politechnice Gdańskiej// Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych.Prace Instytutu Lotnictwa. -., iss. 225 (2012), s.69-83
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.5604/05096669.1077683
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi