Koncepcja i charakterystyka wskaźników rynku kapitałowego PEG i PERG - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja i charakterystyka wskaźników rynku kapitałowego PEG i PERG

Abstrakt

W artykule zaprezentowano koncepcję oraz scharakteryzowano stosunkowo mało znane w warunkach polskich wskaźniki rynku kapitałowego, tj. PEG i PERG. Autor przeprowadził krytyczną analizę poprawności budowy tych mierników oraz ukazał ich zalety i ograniczenia. Ponadto na podstawie analizy literaturowej przedstawione zostały wyniki badań dotyczące skuteczności zastosowania ww. mierników w procesie selekcji akcji.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Contemporary Economics strony 161 - 174,
ISSN: 1897-9254
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Prusak B.: Koncepcja i charakterystyka wskaźników rynku kapitałowego PEG i PERG// Contemporary Economics. -., nr. Nr 4 (2010), s.161-174
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi