Koncepcja integracji taryfowo-biletowej transportu zbiorowego w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja integracji taryfowo-biletowej transportu zbiorowego w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta

Abstrakt

Podejmowanie działań w zakresie integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta należy rozpatrywać w odniesieniu do powiązanych ze sobą funkcjonalnie obszarów, obsługiwanych jednocześnie przez co najmniej dwóch organi-zatorów transportu zbiorowego, gdy ich oferty są względem siebie substytucyjne i/lub kom-plementarne. Wprowadzenie zintegrowanych rozwiązań taryfowo-biletowych ma na celu uła-twienie korzystania z transportu zbiorowego, przyczyniając się do podniesienia jego atrakcyj-ności w stosunku do podróży realizowanych samochodami osobowymi. Ułatwienie polega na tym, że pasażer oszczędza czas dzięki temu, że kupuje w jednym miejscu jeden bilet zamiast kilku biletów w różnych miejscach. Procesy integracji, w tym integracji taryfowo-biletowej nie powinny jednak sprowadzać się wyłącznie do możliwości kupowania jednego biletu zamiast dwóch lub więcej. Konieczne jest potraktowanie taryfy zintegrowanej jako jednego z elementów spójnej, zintegrowanej oferty usług transportu zbiorowego, dostosowanej do po-trzeb i preferencji transportowych mieszkańców. Niniejszy artykuł przedstawia koncepcję integracji lokalnego transportu zbiorowego i kolejowego w Obszarze Metropolii Trójmiasta, uwzględniającą funkcjonowanie nowowybudowanej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Autorzy (3)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transport Economics and Logistics strony 193 - 210,
ISSN: 2545-1642
ISSN:
0208-4821
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Grzelec K., Wyszomirski O., Hubert K.: Koncepcja integracji taryfowo-biletowej transportu zbiorowego w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. -., nr. 57 (2015), s.193-210
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi