Koncepcja regionalnego systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja regionalnego systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Abstrakt

Istnienie systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego stanowi warunek konieczny powodzenia każdego programu. System taki powinien precyzować formuły prawne, organizacyjne oraz finansowe, określające zasady współdziałania organizacji, instytucji i osób zaangażowanych w proces poprawy brd. System powinien także obligować do metodycznego i naukowego podejścia do rozwiązywania problemów brd. W artykule przedstawiono koncepcję tworzenia systemu zarządzania brd na poziomie regionalnym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
[Materiały] GAMBIT 2002 - Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce. Międzynarodowe Seminarium "Globalne partnerstwo dla bezpieczeństwa ruchu drogowego II". Gdańsk, 11-13 kwietnia 2002 strony 89 - 93
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Jamroz K., Michalski L.: Koncepcja regionalnego systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego// [Materiały] GAMBIT 2002 - Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce. Międzynarodowe Seminarium "Globalne partnerstwo dla bezpieczeństwa ruchu drogowego II". Gdańsk, 11-13 kwietnia 2002/ ed. R. Krystek Gdańsk: Kated. Inż. Drogowej P. Gdań., 2003, s.89-93
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi