Konkurencyjność w handlu usługami wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Konkurencyjność w handlu usługami wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena pozycji konkurencyjnej w handlu usługami wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej – Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji oraz Węgier na tle gospodarki światowej. Dane wykorzystane do analizy pochodzą z bazy danych WIOD i obejmują lata 1995 – 2011. Podstawą oceny pozycji konkurencyjnej jest wskaźnik RCA obliczony na podstawie krajowej wartości dodanej oraz na podstawie eksportu brutto. Źródłem krajowej wartości dodanej jest dekompozycja eksportu brutto zaproponowana przez Wanga, Wei i Zhu. Wyniki analizy wskazują, że te kraje, które zwiększają udział krajowej wartości dodanej w eksporcie usług, są w stanie osiągać przewagę komparatywną w handlu nimi. Gospodarkami, które wyróżniają się w tym obszarze są Litwa, Łotwa oraz Estonia. Najsilniejsza przewaga komparatywna osiągana jest w sektorze transportowym, natomiast najtrudniej taką przewagę osiągnąć w sektorze pośrednictwa finansowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowski Unii Europejskiej strony 143 - 156
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Kordalska A.: Konkurencyjność w handlu usługami wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej// Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowski Unii Europejskiej/ ed. Alina Grynia Wilno: Wydział Ekonomiczno – Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku, 2016, s.143-156
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi