Konstrukcja uchwytu próbek do badań tribologicznych w warunkach przemieszczeń - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Konstrukcja uchwytu próbek do badań tribologicznych w warunkach przemieszczeń

Abstrakt

W referacie przedstawiono wybrane problemy projektowe i konstrukcyjne uchwytu próbek do badań tribologicznych w warunkach mikroprzemieszczeń. Specyfika stanu obciążenia badanych próbek, wymagała zastosowania oryginalnej postaci konstrukcyjnej uchwytu. Głównymi problemami do rozwiązania było bardzo sztywne mocowanie próbek i pomiar siły tarcia. Ponadto należało tak uformować ramiona uchwytu, aby ich uginanie się na skutek zużywania się próbek nie wpływało istotnie na wartość nacisków jednostkowych w skojarzeniu ciernym. Pełne spełnienie wszystkich tych wymogów nie było możliwe, dlatego posłużono się analizą optymalizacyjną. Analizę stanu odkształceń i naprężeń wykonano za pomocą MES.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego / Politechnika Koszalińska strony 41 - 48,
ISSN: 1640-4572
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Gawarkiewicz R., Sikora J.: Konstrukcja uchwytu próbek do badań tribologicznych w warunkach przemieszczeń// Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego / Politechnika Koszalińska. -., nr. 31 (2002), s.41-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi