Kontekst a relacyjność przestrzeni = Context versus spatial relationality - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontekst a relacyjność przestrzeni = Context versus spatial relationality

Abstrakt

Architektoniczna ingerencja zawsze oznacza dla otoczenia zakłócenie, którego konsekwencją jest zmiana środowiska. W artykule rozważane są dwa sposoby podejścia do roli architekta (i jego architektury) w procesie wprowadzania zmiany. Pierwszy zobrazowany został przy pomocy metafory 'dialogu pomiędzy partnerami': Architekt (architektura) stający wobec Otoczenia. Architektoniczna interwencja jest wtedy postrzegana jako autonomiczny akt, działanie będące następstwem subiektywnej interpretacji, i poszukiwania najbardziej wyrazistych cech charakterystycznych. Drugie podejście zwraca uwagę na środowisko zbudowane jako wytwór ludzki charakteryzujący się określoną wewnętrzną logiką. To rozumienie akcentuje znaczenie poznania: architekt podejmuje wysiłek rozpoznania ukrytego porządku. Autor wskazuje na koncepcję przestrzennej relacyjności jako podstawowy wymiar środowiska zbudowanego, który powinien być głębiej studiowany i zrozumiany w procesie wprowadzania nowego elementu architektonicznego w dany kontekst kulturowy. Przytoczone przykłady ilustrują, w jaki sposób nowe relacje przestrzenne - będące wynikiem zmiany architektonicznej - wiążą się z ukształtowaniem odmiennych wzorów zachowań potencjalnych użytkowników przestrzeni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nowa architektura w kontekście kulturowym miasta strony 161 - 169
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Awtuch A.: Kontekst a relacyjność przestrzeni = Context versus spatial relationality// Nowa architektura w kontekście kulturowym miasta/ ed. pod redakcją Andrzeja Niezabitowskiego, Magdaleny Żmudzińskej-Nowak. Gliwice: TaP Wydawnictwo Sympozjalne KUiA PAN, 2006, s.161-169
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi