Kontekst kulturowy w projektowaniu środowiskowym = Cultural context in environmental design - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontekst kulturowy w projektowaniu środowiskowym = Cultural context in environmental design

Abstrakt

Dezintegracja współczesnego środowiska zbudowanego wymaga zwrócenia uweagi na rolę kontekstu w architekturze. Wizja architektury pojmowanej jako autonomiczna sztuka kreacji zderza się z koncepcją architektury środowiska codziennego.Praktyka cząstkowego, wybiórczego traktowania kontekstu powinna być zastąpiona przez wieloaspektowe podejście całościowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nowa architektura w kontekście kulturowym miasta strony 11 - 17
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Baranowski A.: Kontekst kulturowy w projektowaniu środowiskowym = Cultural context in environmental design// Nowa architektura w kontekście kulturowym miasta/ ed. pod red. Andrzeja Niezabitowskiego, Magdaleny Żmudzińskiej-Nowak. Gliwice: TaP - Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej, Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2006, s.11-17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 113 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi