Kontekstowo zorientowany model bezpieczeństwa systemów internetowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontekstowo zorientowany model bezpieczeństwa systemów internetowych

Abstrakt

W rozprawie dokonano analizy usługowych systemów internetowych pod względem bezpieczeństwa. Przedstawiono autorskie uniwersalne modele bezpieczeństwa CoRBAC oraz jego rozszerzenie TCoRBAC, będące rozwinięciem tradycyjnego modelu RBAC. Uwzględniono analizę szeroko rozumianego kontekstu funkcjonowania systemu oraz poziom jego zaufania do użytkownika. Opracowano metodę wyznaczania dwóch parametrów: zaufania do systemu (λ) będącego tożsamym z poziomem bezpieczeństwa (β) oraz użyteczność systemu (ε). Na podstawie zaproponowanych modeli zaimplementowano reprezentacyjne mechanizmy bezpieczeństwa zgodne z przyjętą polityką bezpieczeństwa. Przebadano właściwości tych rozwiązań w oparciu o modele, jak i dane eksperymentalne. Wykazano zauważalny wzrost poziomu bezpieczeństwa (β) systemu wykorzystującego modele CoRBAC i TCoRBAC w porównaniu do modelu RBAC. Co więcej jest to możliwe bez znaczącego spadku użyteczności systemu (ε). Analiza bezpieczeństwa może być wykonana na podstawie analizy ryzyka podatności wykrytych przez zewnętrzny audyt bezpieczeństwa, natomiast użyteczność na podstawie analizy logów działań użytkowników. Przyjęte rozwiązania jak i ich ocenę przeprowadzono poprzez przebadanie systemu Moja PG rozwijanego i używanego na Politechnice Gdańskiej od ponad 4 lat.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 294 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Bibliografia: test
 1. Rysunek 1 Cztery główne kierunki rozwoju systemów internetowych ..................................... 9 otwiera się w nowej karcie
 2. Rysunek 2 Relacja pomiędzy zaufaniem użytkownika do systemu, a bezpieczeństwem systemu informatycznego ..................................................................................... 10 otwiera się w nowej karcie
 3. Rysunek 3 Aspekty bezpieczeństwa w rozważanym systemie internetowym......................... 18 otwiera się w nowej karcie
 4. Rysunek 4 Dekompozycja trójki: system, polityka bezpieczeństwa oraz zagrożenia na poszczególne poziomy szczegółowej analizy ........................................................ 20 otwiera się w nowej karcie
 5. Rysunek 5 Architektura rozważanego systemu internetowego .............................................. 21 otwiera się w nowej karcie
 6. Rysunek 6 Modele wyniesionego i zcentralizowanego uwierzytelniania i zarządzania autoryzacją: (a) tradycyjny, (b) z wyniesionym uwierzytelnianiem, (c) z wyniesionym uwierzytelnianiem i zarządzaniem uprawnieniami ........................ 23 otwiera się w nowej karcie
 7. Rysunek 7 Relacje w modelu RBAC pomiędzy: a) użytkownikami (U) i rolami (R), b) uprawnieniami (P) i rolami (R), c) pomiędzy uprawnieniami (P), a operacjami/usługami (S) ....................................................................................... 27 otwiera się w nowej karcie
 8. Rysunek 8 Ogólna topologia zagrożeń, podatności i ryzyka z nimi związanego ...................... 35 otwiera się w nowej karcie
 9. Rysunek 9 Proces "utwardzania" zabezpieczeń systemu internetowego ............................... 36 otwiera się w nowej karcie
 10. Rysunek 10 Przykład fragmentu warstwowego grafu G(Vert, E) wykorzystanego do opisu bezpieczeństwa danego systemu internetowego ................................................. 41 otwiera się w nowej karcie
 11. Rysunek 11 Zakres kontekstu działań użytkownika w aspekcie bezpieczeństwa .................... 43 otwiera się w nowej karcie
 12. Rysunek 12 Architektura logiczna systemu zorientowanego na usługi z uwzględnieniem kontekstu ............................................................................................................... 44 otwiera się w nowej karcie
 13. Rysunek 13 Przykład fragmentu warstwowego grafu G'(Vert, E) uwzględniającego kontekst C wykorzystanego do opisu bezpieczeństwa danego systemu ................................ 52 otwiera się w nowej karcie
 14. Rysunek 14 Przykładowy graf G'(Vert(c), E(c)) dla bieżącego kontekstu c 2 , c 4 , c 5 , c 7 , c 8 zgodnie z tabelą 11 ............................................................................................................. 53 otwiera się w nowej karcie
 15. Rysunek 15 Przykładowy graf G'(Vert(c), E(c)) dla bieżącego kontekstu c 3 , c 6 , c 9 zgodnie z tabelą 11 ................................................................................................................ 53 otwiera się w nowej karcie
 16. Rysunek 16 Przykład fragmentu uogólnionego warstwowego grafu G''(Vert(c), E(c)) uwzględniającego kontekst c wykorzystanego do opisu bezpieczeństwa danego systemu ................................................................................................................. 54 otwiera się w nowej karcie
 17. Rysunek 17 Wykładniczy wzrost liczności kontekstu (a) oraz liniowy czas wyznaczania bieżącego kontekstu (b) ........................................................................................ 55 otwiera się w nowej karcie
 18. Rysunek 18 Przykładowy scenariusz działań użytkownika w ramach jednej sesji z zaznaczonym wymuszonym wywołaniem dodatkowej weryfikacji kodu SMS ..... 58 otwiera się w nowej karcie
 19. Rysunek 19 Przykładowy graf G'''(Vert(c,tl), E(c,tl)) dla modelu TCoRBAC .............................. 60 otwiera się w nowej karcie
 20. Rysunek 20 Architektura logiczna warstwy bezpieczeństwa systemu internetowego obejmująca: a) uwierzytelnianie, b) dwustopniową kontrolę dostępu ................ 61 otwiera się w nowej karcie
 21. Rysunek 21 Poszczególne czynności dwuetapowej kontroli dostępu w modelu CoRBAC ...... 62 otwiera się w nowej karcie
 22. Rysunek 24 Wyszczególnienie podstawowych modułów platformy IP 2 .................................. 70 otwiera się w nowej karcie
 23. Rysunek 25 Uproszczony model rozproszenia i skalowania poziomego poszczególnych elementów platformy IP 2 ...................................................................................... 71 otwiera się w nowej karcie
 24. Rysunek 26 Topologia wykrytych podatności z określeniem ich ryzyka .................................. 90 otwiera się w nowej karcie
 25. Rysunek 27 Algorytm weryfikacji dostępu zgodnego z modelem TCoRBAC dla zadanych mechanizmów bezpieczeństwa ............................................................................. 93 otwiera się w nowej karcie
 26. Bibliografia otwiera się w nowej karcie
 27. P. P. Maglio, S. Srinivasan, J. T. Kreulen, and J. Spohrer, "Service systems, service scientists, SSME, and innovation," Communications of the ACM, vol. 49, no. 7, p. 81, Jul. 2006. otwiera się w nowej karcie
 28. W. Li, H. Wan, X. Ren, and S. Li, "A Refined RBAC Model for Cloud Computing," in IEEE/ACIS International Conference on Computer and Information Science, 2012, pp. 43-48.
 29. V. Chaurasiya, P. Dhyani, and S. Munot, "Linux Highly Available (HA) Fault-Tolerant Servers," 10th International Conference on Information Technology (ICIT 2007), 2007. otwiera się w nowej karcie
 30. T. Mather, S. Kumaraswamy, and S. Latif, Cloud Security and Privacy. An Enterprise Perspective on Risks and Compliance. O'Reilly, 2009.
 31. S. Fehr, "Flexible networks for better security," Network Security, vol. 2013, no. 3, pp. 17-20, Mar. 2013. otwiera się w nowej karcie
 32. G. Hogben, "A privacy enhancing identity management framework using the semantic web." nakł. aut., Gdańsk, 2009.
 33. C. K. Georgiadis, I. Mavridis, G. Pangalos, and R. K. Thomas, "Flexible team-based access control using contexts," in Proceedings of the sixth ACM symposium on Access control models and technologies -SACMAT '01, 2001, pp. 21-27. otwiera się w nowej karcie
 34. K.-D. Lee, M. Y. Nam, K.-Y. Chung, Y.-H. Lee, and U.-G. Kang, "Context and profile based cascade classifier for efficient people detection and safety care system," Multimedia Tools and Applications, vol. 63, no. 1, pp. 27-44, Apr. 2012. otwiera się w nowej karcie
 35. J. M. Stanton, K. R. Stam, P. Mastrangelo, and J. Jolton, "Analysis of end user security behaviors," Computers & Security, vol. 24, no. 2, pp. 124-133, Mar. 2005. otwiera się w nowej karcie
 36. S. P. S. Pahnila, M. S. M. Siponen, and A. M. A. Mahmood, "Employees' Behavior towards IS Security Policy Compliance," 2007 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'07), 2007. otwiera się w nowej karcie
 37. S. Furnell, "Usability versus complexity -striking the balance in end-user security," Network Security, vol. 2010, no. 12, pp. 13-17, Dec. 2010. otwiera się w nowej karcie
 38. W. H. DeLone and E. R. McLean, "Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable," Information Systems Research, vol. 3, no. 1, pp. 60-95, Mar. 1992. otwiera się w nowej karcie
 39. J. H. Saltzer and M. D. Schroeder, "The protection of information in computer systems," Proceedings of the IEEE, vol. 63, no. 9, pp. 1278-1308, 1975. otwiera się w nowej karcie
 40. R. Sandhu, D. Ferraiolo, and R. Kuhn, "The NIST model for role-based access control," in Proceedings of the fifth ACM workshop on Role-based access control -RBAC '00, 2000, pp. 47- 63. otwiera się w nowej karcie
 41. D. F. Ferraiolo, D. R. Kuhn, and R. Chandramouli, Role-Based Access Control, Second. Artech House, 2007. otwiera się w nowej karcie
 42. R. S. Sandhu, E. J. Coyne, H. L. Feinstein, and C. E. Youman, "Role-based access control models," Computer, vol. 29, no. 2, pp. 38-47, 1996. otwiera się w nowej karcie
 43. M. Strembeck and G. Neumann, "An integrated approach to engineer and enforce context constraints in RBAC environments," ACM Transactions on Information and System Security, vol. 7, no. 3, pp. 392-427, Aug. 2004. otwiera się w nowej karcie
 44. X. Feng, X. Jun, H. Hao, and X. Li, "Context-Aware Role-Based Access Control Model for Web Services," in Grid and Cooperative Computing -GCC 2004 Workshops SE -54, vol. 3252, H. Jin, Y. Pan, N. Xiao, and J. Sun, Eds. Springer Berlin Heidelberg, 2004, pp. 430-436. otwiera się w nowej karcie
 45. S. Haibo and H. Fan, "A context-aware role-based access control model for Web services," IEEE International Conference on e-Business Engineering (ICEBE'05), pp. 220-223, 2005.
 46. R. Bhatti, E. Bertino, and A. Ghafoor, "A Trust-Based Context-Aware Access Control Model for Web-Services," Distributed and Parallel Databases, vol. 18, no. 1, pp. 83-105, Jul. 2005. otwiera się w nowej karcie
 47. J. W. Woo, M. J. Hwang, C. G. Lee, and H. Y. Youn, "Dynamic Role-Based Access Control with Trust-Satisfaction and Reputation for Multi-agent System," 2010 IEEE 24th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops, pp. 1121- 1126, 2010. otwiera się w nowej karcie
 48. A. Gupta, M. S. Kirkpatrick, and E. Bertino, "A formal proximity model for RBAC systems," Computers & Security, Sep. 2013. otwiera się w nowej karcie
 49. X. H. Le, T. Doll, M. Barbosu, A. Luque, and D. Wang, "An enhancement of the Role-Based Access Control model to facilitate information access management in context of team collaboration and workflow," Journal of Biomedical Informatics, vol. 45, pp. 1084-1107, 2012. otwiera się w nowej karcie
 50. S. Gostojić, G. Sladić, B. Milosavljević, and Z. Konjović, "Context-Sensitive Access Control Model for Government Services," Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, vol. 22, no. 2, pp. 184-213, Apr. 2012. otwiera się w nowej karcie
 51. P. Damián-Reyes, J. Favela, and J. Contreras-Castillo, "Uncertainty Management in Context- Aware Applications: Increasing Usability and User Trust," Wireless Personal Communications, vol. 56, no. 1, pp. 37-53, Dec. 2009. otwiera się w nowej karcie
 52. Politechnika Gdańska, "Moja PG," 2013. [Online]. Available: https://moja.pg.gda.pl.
 53. Oracle, "Java Platform, Enterprise Edition (Java EE)," 2013. [Online]. Available: http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview/index.html. otwiera się w nowej karcie
 54. M. Bishop, Introduction to Computer Security. Addison-Wesley Professional, 2004.
 55. S. Hernan, S. Lambert, T. Ostwald, and A. Shostack, "Uncover Security Design Flaws Using The STRIDE Approach," Microsoft MSDN Magazine, 2006. otwiera się w nowej karcie
 56. M. Anisetti, C. A. Ardagna, E. Damiani, and F. Saonara, "A test-based security certification scheme for web services," ACM Transactions on the Web, vol. 7, no. 2, pp. 1-41, May 2013. otwiera się w nowej karcie
 57. "The STRIDE Threat Model," Commerce Server, 2002. [Online]. Available: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee823878(v=cs.20).aspx. otwiera się w nowej karcie
 58. G. Disterer, "ISO/IEC 27000, 27001 and 27002 for Information Security Management," Journal of Information Security, vol. 04, no. 02, pp. 92-100, 2013. otwiera się w nowej karcie
 59. ISO 27001, Information Technology, Security Techniques, Information Security Management Systems, Requirements. Geneve: International Organization for Standardization ISO, 2005. otwiera się w nowej karcie
 60. M. T. Siponen, "Secure-system design methods: evolution and future directions," IT Professional, vol. 8, no. 3, pp. 40-44, Jan. 2006. otwiera się w nowej karcie
 61. H. Krawczyk and P. Lubomski, "Generalized access control in hierarchical computer network," in Zeszyty naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, vol. 18, 2010, pp. 217-222. otwiera się w nowej karcie
 62. P. J. Windley, Digital Identity. O'Reilly, 2005. otwiera się w nowej karcie
 63. C. W. Thompson and D. R. Thompson, "Identity Management," IEEE Internet Computing, vol. 11, no. 3, pp. 82-85, May 2007. otwiera się w nowej karcie
 64. M. Benantar, Access Control Systems. Security, Identity Management and Trust Models. Springer-Verlag, 2006. otwiera się w nowej karcie
 65. T. Erl, SOA Principles of Service Design. SOA Systems Inc., 2007.
 66. W. Christopher, Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe. Helion Wydawnictwo, 2007.
 67. Google, "GoogleDocs," 2014. [Online]. Available: http://www.google.com/google-d- s/intl/pl/tour1.html.
 68. Microsoft, "Office 365," 2014. [Online]. Available: http://office.microsoft.com/pl-PL/.
 69. Adobe, "Adobe Photoshop," 2014. [Online]. Available: http://www.photoshop.com/tools.
 70. R. Zhang, F. Giunchiglia, B. Crispo, and L. Song, "Relation-Based Access Control: An Access Control Model for Context-Aware Computing Environment," Wireless Personal Communications, vol. 55, no. 1, pp. 5-17, Aug. 2009. otwiera się w nowej karcie
 71. N. Dimmock, A. Belokosztolszki, D. Eyers, J. Bacon, and K. Moody, "Using trust and risk in role- based access control policies," in Proceedings of the ninth ACM symposium on Access control models and technologies -SACMAT '04, 2004, p. 156. otwiera się w nowej karcie
 72. F. B. F. Shaikh and S. Haider, "Security threats in cloud computing," 2011 International Conference for Internet Technology and Secured Transactions, pp. 214-219, 2011.
 73. K. J. Knapp, R. Franklin Morris, T. E. Marshall, and T. A. Byrd, "Information security policy: An organizational-level process model," Computers & Security, vol. 28. pp. 493-508, 2009. otwiera się w nowej karcie
 74. H. Krawczyk and J. Proficz, "Podstawowe metody integracji aplikacji trójwarstwowych," in Od modelu do wdrożenia -kierunki badań i zastosowań inżynierii oprogramowania, W. Dąbrowski and A. Stasiak, Eds. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2009, pp. 103-115.
 75. P. Lubomski, "Architektura zintegrowanego środowiska usług wspomagających funkcjonowanie uczelni," in Perspektywy Rozwoju e-Uczelni w Kontekście Globalnej Informatyzacji; -e-uczelnia, konferencja krajowa., 2009, pp. 165-170. otwiera się w nowej karcie
 76. G. Goth, "Single Sign-on and Social Networks," IEEE Distributed Systems Online, vol. 9, no. 12, pp. 1-1, Dec. 2008. otwiera się w nowej karcie
 77. S. De Capitani Di Vimercati, S. Foresti, S. Jajodia, S. Paraboschi, G. Psaila, and P. Samarati, "Integrating trust management and access control in data-intensive Web applications," ACM Transactions on the Web, vol. 6, no. 2, pp. 1-43, May 2012. otwiera się w nowej karcie
 78. OpenID Foundation, "OpenID," 2013. [Online]. Available: http://openid.net/. otwiera się w nowej karcie
 79. OAuth Community, "OAuth," 2013. [Online]. Available: http://oauth.net/.
 80. Jasig Community, "Central Authentication Service," 2013. [Online]. Available: http://www.jasig.org/cas.
 81. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, "ePUAP -elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej," 2013. [Online]. Available: http://epuap.gov.pl/.
 82. L. Harn and J. Ren, "Generalized Digital Certificate for User Authentication and Key Establishment for Secure Communications," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 10, no. 7, pp. 2372-2379, Jul. 2011. otwiera się w nowej karcie
 83. M. Myers and H. Tschofenig, "Online Certificate Status Protocol (OCSP) Extensions to IKEv2," IETF, 2007. [Online]. Available: http://tools.ietf.org/html/rfc4806. otwiera się w nowej karcie
 84. B. W. Lampson, "Protection," in Proc. 5th Princeton Conf. on Information Sciences and Systems, 1971, pp. 18-24. otwiera się w nowej karcie
 85. M. A. Harrison, W. L. Ruzzo, and J. D. Ullman, "Protection in operating systems," Communications of the ACM, vol. 19, no. 8, pp. 461-471, Aug. 1976. otwiera się w nowej karcie
 86. D. E. Denning, "A lattice model of secure information flow," Communications of the ACM, vol. 19, no. 5, pp. 236-243, May 1976. otwiera się w nowej karcie
 87. R. S. Sandhu, "Lattice-based access control models," Computer, vol. 26, no. 11, pp. 9-19, Nov. 1993. otwiera się w nowej karcie
 88. D. E. Bell, "Looking Back at the Bell-La Padula Model," in 21st Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC'05), pp. 337-351. otwiera się w nowej karcie
 89. K. Biba, "Integrity considerations for secure computer systems," 1977.
 90. D. F. C. Brewer and M. J. Nash, "The Chinese Wall security policy," Proceedings. 1989 IEEE Symposium on Security and Privacy, 1989. otwiera się w nowej karcie
 91. D. F. Ferraiolo and D. R. Kuhn, "Role-Based Access Controls," in 15th National Computer Security Conference, 1992, pp. 554-563.
 92. E. Bertino, "RBAC models -concepts and trends," Computers & Security, vol. 22, no. 6, pp. 511-514, Sep. 2003. otwiera się w nowej karcie
 93. E. Bertino, L. Martino, F. Paci, and A. Squicciarini, Security for Web Services and Service- Oriented Architectures. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010. otwiera się w nowej karcie
 94. D. M'Raihi, M. Bellare, F. Hoornaert, D. Naccache, and O. Ranen, "HOTP: An HMAC-Based One-Time Password Algorithm," IETF, 2005. [Online]. Available: https://tools.ietf.org/html/rfc4226. otwiera się w nowej karcie
 95. A. Herzog and N. Shahmehri, "An evaluation of Java application containers according to security requirements," in Proceedings of the Workshop on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises, WETICE, 2005, vol. 2005, pp. 178-183. otwiera się w nowej karcie
 96. A. Freier, P. Karlton, and P. Kocher, "The Secure Sockets Layer (SSL) Protocol Version 3.0," IETF, 2011. [Online]. Available: http://tools.ietf.org/html/rfc6101. otwiera się w nowej karcie
 97. T. Dierks and E. Rescorla, "The Transport Layer Security (TLS) Protocol. Version 1.2," IETF, 2008. [Online]. Available: http://tools.ietf.org/html/rfc5246. otwiera się w nowej karcie
 98. T. Imamura, B. Dillaway, and E. Simon, "XML Encryption Syntax and Processing," W3C Recommendation, 2002. [Online]. Available: http://www.w3.org/TR/xmlenc-core/. otwiera się w nowej karcie
 99. M. Bartel, J. Boyer, B. Fox, B. LaMacchia, and E. Simon, "XML Signature Syntax and Processing (Second Edition)," W3C Recommendation, 2008. [Online]. Available: http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/. otwiera się w nowej karcie
 100. S. Cantor, J. Kemp, and E. Maler, "Assertions and Protocols for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0," OASIS Security Services Technical Committee, 2004. [Online].
 101. L. Sliman, F. Biennier, and Y. Badr, "A security policy framework for context-aware and user preferences in e-services," Journal of Systems Architecture, vol. 55, pp. 275-288, 2009. otwiera się w nowej karcie
 102. N. Nurseitov, M. Paulson, R. Reynolds, and C. Izurieta, "Comparison of JSON and XML Data Interchange Formats: A Case Study," Scenario, vol. 59715, pp. 157-162, 2009.
 103. B. Lin, Y. Chen, X. Chen, and Y. Yu, "Comparison between JSON and XML in Applications Based on AJAX," 2012 International Conference on Computer Science and Service System, pp. 1174- 1177, 2012. otwiera się w nowej karcie
 104. JSON-RPC Working Group, "JSON-RPC 2.0 Specification," 2013. [Online]. Available: http://www.jsonrpc.org/specification. otwiera się w nowej karcie
 105. C. Samsel, P. Heiniz, and K. Krempels, "Web Service to JSON-RPC Transformation," in Proceedings of the 8th International Joint Conference on Software Technologies, 2013, pp. 214-219. otwiera się w nowej karcie
 106. L. Richardson and S. Ruby, RESTful Web Services. 2008.
 107. S. Schreier, "Modeling RESTful applications," Proceedings of the Second International Workshop on RESTful Design WSREST 11, pp. 15-21, 2011. otwiera się w nowej karcie
 108. S. Nakajima and T. Tamai, "Formal specification and analysis of JAAS framework," Proceedings of the 2006 international workshop on Software engineering for secure systems -SESS '06, p. 59, 2006. otwiera się w nowej karcie
 109. N. Leavitt, "Mobile Security: Finally a Serious Problem?," Computer, vol. 44, no. 6, pp. 11-14, Jun. 2011. otwiera się w nowej karcie
 110. M. S. Kirkpatrick and E. Bertino, "Enforcing spatial constraints for mobile RBAC systems," in SACMAT '10 Proceedings of the 15th ACM symposium on Access control models and technologies, 2010, pp. 99-108. otwiera się w nowej karcie
 111. F. Hansen and V. Oleshchuk, "SRBAC: A spatial role-based access control model for mobile systems," in Proceedings of the 7th Nordic Workshop on Secure IT Systems (NORDSEC'03), 2003, pp. 129-141. otwiera się w nowej karcie
 112. C. Miller, "Mobile Attacks and Defense," IEEE Security & Privacy Magazine, vol. 9, no. 4, pp. 68-70, Jul. 2011. otwiera się w nowej karcie
 113. A. Drozd, Zabezpieczenie danych osobowych. Presscom, 2008. otwiera się w nowej karcie
 114. P. Lubomski, "Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego," EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, vol. 9, no. 1, pp. 80-89, 2015.
 115. Software Engineering Institute, "US-CERT Vulnerability Notes," Carnegie Mellon University, 2014. [Online]. Available: https://www.kb.cert.org/vuls/. otwiera się w nowej karcie
 116. CVE Community, "Common Vulnerabilities and Exposures," The MITRE Corporation, 2014. [Online]. Available: http://cve.mitre.org/.
 117. "National Vulnerability Database Version 2.2," National Institute of Standards and Technology, 2014. [Online]. Available: https://nvd.nist.gov/. otwiera się w nowej karcie
 118. "SecurityFocus Vulnerability Database and BugTraq mail list," SecurityFocus, 2014. [Online]. otwiera się w nowej karcie
 119. "Open Sourced Vulnerability Database," Open Sourced Vulnerability Database (OSVDB), 2014. [Online]. Available: http://osvdb.org/. otwiera się w nowej karcie
 120. CWE Community, "Common Weakness Enumeration," The MITRE Corporation, 2014. [Online]. Available: https://cwe.mitre.org/.
 121. "OWASP Top Ten Project," 2015. [Online]. Available: https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project. otwiera się w nowej karcie
 122. M. Meucci and A. Muller, OWASP Testing Guide v4. OWASP Foundation, 2014.
 123. L. Lowis and R. Accorsi, "On a Classification Approach for SOA Vulnerabilities," in 2009 33rd Annual IEEE International Computer Software and Applications Conference, 2009, pp. 439- 444. otwiera się w nowej karcie
 124. M. Jensen, Analysis of Attacks and Defenses in the Context of Web Services. 2011. otwiera się w nowej karcie
 125. "Creative Commons Licenses," 2015. [Online]. Available: http://creativecommons.org/licenses/. otwiera się w nowej karcie
 126. M. S. Lund, B. Solhaug, and K. Stølen, "Evolution in Relation to Risk and Trust Management," Computer, vol. 43, no. 5, pp. 49-55, May 2010. otwiera się w nowej karcie
 127. J. Clinch, "ITIL v3 and information security," White Paper, pp. 1 -40, 2009.
 128. G. Hinson, "Seven myths about information security metrics," ISSA Journal, 2006.
 129. J. R. Hauser and G. M. Katz, "Metrics: you are what you measure!," European Management Journal, no. 4, pp. 517-528, 1998. otwiera się w nowej karcie
 130. S. C. Payne, A Guide to Security Metrics. SANS Security Essentials GSEC Practical Assignment, 2006. otwiera się w nowej karcie
 131. "Microsoft Security Response Center Security Bulletin Severity Rating System," Microsoft Developer Network, 2002. [Online]. Available: http://msdn.microsoft.com/en- us/library/bb720758.aspx. otwiera się w nowej karcie
 132. "US-CERT Vulnerability Metric," National Institute of Standards and Technology, 2014. [Online]. Available: www.kb.cert.org/vuls/html/fieldhelp#metric. otwiera się w nowej karcie
 133. J. D. Meier, A. Mackman, M. Dunner, S. Vasireddy, R. Escamilla, and A. Murukan, "Improving Web Application Security: Threats and Countermeasures," Microsoft patterns & practices, 2015.
 134. P. Mell, K. Scarfone, and S. Romanosky, "Common Vulnerability Scoring System," IEEE Security and Privacy Magazine, vol. 4, no. 6, pp. 85-89, Nov. 2006. otwiera się w nowej karcie
 135. "NVD Common Vulnerability Scoring System Support v2," National Institute of Standards and Technology, 2007. [Online]. Available: http://nvd.nist.gov/cvss.cfm. otwiera się w nowej karcie
 136. P. Mell, K. A. Kent, and S. Romanosky, The common vulnerability scoring system (CVSS) and its applicability to federal agency systems. US Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2007. otwiera się w nowej karcie
 137. P. Mell, K. Scarfone, and S. Romanosky, "A Complete Guide to the Common Vulnerability Scoring System Version 2.0," FIRST.org, Inc., 2014. [Online]. Available: http://www.first.org/cvss/cvss-guide. otwiera się w nowej karcie
 138. "Common Vulnerability Scoring System Version 2 Calculator," National Institute of Standards and Technology, 2014. [Online]. Available: https://nvd.nist.gov/cvss.cfm?calculator&version=2. otwiera się w nowej karcie
 139. P. Lubomski, "Context in Security of Distributed e-Service Environments," in Proceedings of the Chip to Cloud Security Forum 2014.
 140. A. Ricci, M. Viroli, and A. Omicini, "An RBAC Approach for Securing Access Control in a MAS Coordination Infrastructure," in 1st International Workshop "Safety and Security in MultiAgent Systems" (SASEMAS 2004), 2004, pp. 110-124.
 141. F. Cuppens and N. Cuppens-Boulahia, "Modeling contextual security policies," International Journal of Information Security, vol. 7, no. 4, pp. 285-305, Nov. 2007. otwiera się w nowej karcie
 142. Z. Maamar, D. Benslimane, and N. C. Narendra, "What can context do for web services?," Communications of the ACM, vol. 49, no. 12, pp. 98-103, Dec. 2006. otwiera się w nowej karcie
 143. R. Mayrhofer, H. R. Schmidtke, and S. Sigg, "Security and trust in context-aware applications," Personal and Ubiquitous Computing, Nov. 2012. otwiera się w nowej karcie
 144. M. S. Kirkpatrick, M. L. Damiani, and E. Bertino, "Prox-RBAC: a proximity-based spatially aware RBAC," in Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems -GIS '11, 2011, p. 339. otwiera się w nowej karcie
 145. M. L. Damiani, E. Bertino, B. Catania, and P. Perlasca, "GEO-RBAC," ACM Transactions on Information and System Security, vol. 10, no. 1, p. 2-es, Feb. 2007. otwiera się w nowej karcie
 146. S. Aich, S. Sural, and A. K. Majumdar, "STARBAC: Spatiotemporal Role Based Access Control," in On the Move to Meaningful Internet Systems 2007: CoopIS, DOA, ODBASE, GADA, and IS, Springer Berlin Heidelberg, 2007, pp. 1567-1582. otwiera się w nowej karcie
 147. E. Bertino and M. S. Kirkpatrick, "Location-based access control systems for mobile users," in Proceedings of the 4th ACM SIGSPATIAL International Workshop on Security and Privacy in GIS and LBS -SPRINGL '11, 2011, p. 49. otwiera się w nowej karcie
 148. M. F. F. Khan and K. Sakamura, "Context-aware access control for clinical information systems," in 2012 International Conference on Innovations in Information Technology (IIT), 2012, pp. 123-128. otwiera się w nowej karcie
 149. A. Baumgrass, "Deriving Current State RBAC Models from Event Logs," 2011 Sixth International Conference on Availability, Reliability and Security, pp. 667-672, 2011. otwiera się w nowej karcie
 150. M. Miettinen and N. Asokan, "Towards security policy decisions based on context profiling," in Proceedings of the 3rd ACM workshop on Artificial intelligence and security -AISec '10, 2010, p. 19. otwiera się w nowej karcie
 151. A. E. Abdallah and H. Takabi, "Integrating Delegation with the Formal Core RBAC Model," 2008 The Fourth International Conference on Information Assurance and Security, pp. 33-36, Sep. 2008. otwiera się w nowej karcie
 152. A. Gupta, M. Miettinen, N. Asokan, and M. Nagy, "Intuitive Security Policy Configuration in Mobile Devices Using Context Profiling," in Privacy, Security, Risk and Trust (PASSAT), 2012 otwiera się w nowej karcie
 153. International Conference on and 2012 International Confernece on Social Computing (SocialCom), 2012, pp. 471-480. otwiera się w nowej karcie
 154. P. A. Zandbergen, "Accuracy of iPhone Locations: A Comparison of Assisted GPS, WiFi and Cellular Positioning," Transactions in GIS, vol. 13, pp. 5-25, Jun. 2009. otwiera się w nowej karcie
 155. S. Cawood and M. Fiala, Augmented Reality: A Practical Guide. Pragmatic Bookshelf, 2008.
 156. Wikimedia Commons, "Wikitude -location-based Augmented Reality explained," 2012. [Online]. Available: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikitude_explained.png. otwiera się w nowej karcie
 157. S. Meek, G. Priestnall, M. Sharples, and J. Goulding, "Mobile capture of remote points of interest using line of sight modelling," Computers & Geosciences, vol. 52, pp. 334-344, Mar. 2013. otwiera się w nowej karcie
 158. E. Macías, H. Abdelfatah, A. Suárez, and A. Cánovas, "Full Geo-localized Mobile Video in Android Mobile Telephones," Network Protocols and Algorithms, vol. 3, no. 1, Apr. 2011. otwiera się w nowej karcie
 159. M. Conti, V. T. N. Nguyen, and B. Crispo, "CRePE: Context-related Policy Enforcement for Android," ISC'10 Proceedings of the 13th international conference on Information security, pp. 331-345, 2010. otwiera się w nowej karcie
 160. F. Paci, M. Mecella, M. Ouzzani, and E. Bertino, "ACConv --An Access Control Model for Conversational Web Services," ACM Transactions on the Web, vol. 5, no. 3, pp. 1-33, Jul. 2011. otwiera się w nowej karcie
 161. H. Mouratidis and J. Jurjens, "From goal-driven security requirements engineering to secure design," International Journal of Intelligent Systems, vol. 25, no. 8, pp. 813-840, Jun. 2010. otwiera się w nowej karcie
 162. H. Mouratidis and P. Giorgini, "Integrating Security and Software Engineering: An Introduction," in Integrating Security and Software Engineering: Advances and Future Visions, Hershey, PA, USA: Idea Group Publishing, 2006, pp. 1-15. otwiera się w nowej karcie
 163. E. Yu, L. Liu, and J. Mylopoulos, "A Social Ontology for Integrating Security and Software Engineering," in Integrating Security and Software Engineering: Advances and Future Visions, Hershey, PA, USA, 2006, pp. 70-106. otwiera się w nowej karcie
 164. O. Etzion, Y. Magid, E. Rabinovich, I. Skarbovsky, and N. Zolotorevsky, "Context Aware Computing and its utilization in event-based systems," Context, vol. 4, pp. 270-281, 2010. otwiera się w nowej karcie
 165. M. J. Covington, P. Fogla, Z. Z. Z. Zhan, and M. Ahamad, "A context-aware security architecture for emerging applications," 18th Annual Computer Security Applications Conference, 2002. Proceedings., 2002. otwiera się w nowej karcie
 166. D. Kulkarni and A. Tripathi, "Context-aware role-based access control in pervasive computing systems," in Proceedings of the 13th ACM symposium on Access control models and technologies -SACMAT '08, 2008, p. 113. otwiera się w nowej karcie
 167. P. McDaniel, "On context in authorization policy," SACMAT, pp. 80-89, 2003. otwiera się w nowej karcie
 168. S. Schefer-Wenzl and M. Strembeck, "Modeling Context-Aware RBAC Models for Business Processes in Ubiquitous Computing Environments," in 2012 Third FTRA International Conference on Mobile, Ubiquitous, and Intelligent Computing, 2012, pp. 126-131. otwiera się w nowej karcie
 169. V. Franqueira and R. Wieringa, "Role-Based Access Control in Retrospect," Computer, vol. 45, no. 6, pp. 81-88, Jun. 2012. otwiera się w nowej karcie
 170. H. Krawczyk and P. Lubomski, "User Trust Levels and Their Impact on System Security and Usability," in Communications in Computer and Information Science, Springer International Publishing, 2015, pp. 82-91. otwiera się w nowej karcie
 171. K. Scarfone and P. Mell, "Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems ( IDPS ) Recommendations of the National Institute of Standards and Technology," NIST Special Publication, p. 94, 2007. otwiera się w nowej karcie
 172. P. Pszczoliński and H. Krawczyk, "Ujednolicony opis zasobów uczelnianych," in Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne, 2009, pp. 151-159. otwiera się w nowej karcie
 173. A. Rek and H. Krawczyk, "Wykorzystanie technologii portletów do budowy usług uczelnianych," Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne, vol. 17, no. 7, pp. 161-171, 2009.
 174. A. Rek and H. Krawczyk, "Methodology for developing Web-Based applications from reusable components using open source tools," Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne, vol. 18, no. 8, pp. 211-216, 2010. otwiera się w nowej karcie
 175. T. Dziubich, P. Lubomski, and A. Mizgier, "Architektura portalu zarządzania informacjami dydaktycznymi," in Zeszyty naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, vol. 16, 2008, pp. 539-544.
 176. H. Krawczyk and P. Lubomski, "Pączkowanie -metoda rozwoju interoperacyjnych komponentów dla systemów rozproszonych," in Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych, 2010, vol. 8, pp. 241-248. otwiera się w nowej karcie
 177. The PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL," 2013. [Online]. Available: http://www.postgresql.org/. otwiera się w nowej karcie
 178. M. Brambilla and A. Origgi, "MVC-Webflow: An AJAX Tool for Online Modeling of MVC-2 Web Applications," in 2008 Eighth International Conference on Web Engineering, 2008, pp. 344- 349. otwiera się w nowej karcie
 179. P. Pszczoliński and H. Krawczyk, "Unified and flexible way to the organizations resources," Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne, vol. 19, no. 8, pp. 359-364, 2010. otwiera się w nowej karcie
 180. R. Fielding, J. Gettys, J. Mogul, H. Frystyk, L. Masinter, P. Leach, and T. Berners-Lee, "Hypertext Transfer Protocol --HTTP/1.1," IETF, 1999. [Online]. Available: http://tools.ietf.org/html/rfc2616. otwiera się w nowej karcie
 181. M. Nottingham and J. Mogul, "HTTP Header Field Registrations," IETF, 2005. [Online]. otwiera się w nowej karcie
 182. H. Zimmermann, "OSI Reference Model--The ISO Model of Architecture for Open Systems Interconnection," IEEE Transactions on Communications, vol. 28, no. 4, pp. 425-432, Apr. 1980. otwiera się w nowej karcie
 183. Y. Liu and D. B. Hoang, "OSI RPC model and protocol," Computer Communications, vol. 17, no. 1, pp. 53-66, Jan. 1994.
 184. Y. Li, D. Li, W. Cui, and R. Zhang, "Research based on OSI model," in 2011 IEEE 3rd International Conference on Communication Software and Networks, 2011, pp. 554-557. otwiera się w nowej karcie
 185. D. Khader, L. Chen, and J. H. Davenport, Cryptography and Coding, vol. 5921. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. otwiera się w nowej karcie
 186. E. Bursztein, M. Martin, and J. Mitchell, "Text-based CAPTCHA strengths and weaknesses," in Proceedings of the 18th ACM conference on Computer and communications security -CCS '11, 2011, vol. 2011, p. 125. otwiera się w nowej karcie
 187. P. Lubomski and H. Krawczyk, "Practical evaluation of security mechanisms of Internet systems (w recenzji)," IEEE Security & Privacy Magazine. otwiera się w nowej karcie
 188. H. Crawford and K. Renaud, "Understanding user perceptions of transparent authentication on a mobile device," Journal of Trust Management, vol. 1, 2014. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 139 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi