Kontekstowy model skuteczności negocjacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontekstowy model skuteczności negocjacji

Abstrakt

Artykuł prezentuje mozliwość zstosowania metod statystycznych w analizowaniu zależności skuteczności negocjacji od różnego typu czynników. W oparciu o analizę czynnikową, analizę rergesji i korelacji zweryfikowano hipotezy dotyczące wpływu cech osobowościowych, pozycji negocjacyjnej i roli negocjacyjnej na wyniki rokowań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych strony 41 - 57
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Krawczyk-Bryłka B.: Kontekstowy model skuteczności negocjacji// Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych/ ed. [red. nauk. Janusz Wątroba]. Kraków: StatSoft Polska, 2008, s.41-57
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi