Kontrola pomiarów cieplno-przepływowych w systemach DCS złożonych obiektów energetycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontrola pomiarów cieplno-przepływowych w systemach DCS złożonych obiektów energetycznych

Abstrakt

Przedstawiono rozwiniętą metodykę rozpoznawania degradacji mierników pomiarowych w systemach DCS dużych obiektów energetycznych, przy równoczesnym występowaniu degradacji eksploatacyjnej urządzeń składowych tych obiektów. Zastosowano sieć neuronową (SSN) o skokowych funkcjach przejścia. Zastosowana SSN wykazała wysoką jakość. Sprawdzono możliwości rozpoznawania obu typów degradacji występującej w zastosowaniu do tzw. degradacji wielokrotnych aż do trzykrotnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Głuch J.: Kontrola pomiarów cieplno-przepływowych w systemach DCS złożonych obiektów energetycznych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi