Korelacja między pracą odkształcania plastycznego powierzchni a odpornością kawitacyjną materiałów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Korelacja między pracą odkształcania plastycznego powierzchni a odpornością kawitacyjną materiałów

Abstrakt

Przedstawiono badania kawitacyjne stali 45, 2H13 i OH18N9 w okresie inkubacji i porównano wyniki tych badań ze wskaźnikami charakteryzującymi odporność materiału, otrzymanymi na podstawie całych krzywych erozyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM strony 195 - 198,
ISSN: 1731-223X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szkodo M.: Korelacja między pracą odkształcania plastycznego powierzchni a odpornością kawitacyjną materiałów// Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.195-198
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi