Korzyści z zastosowania układów Load Sensing - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Korzyści z zastosowania układów Load Sensing

Abstrakt

W artykule porównano układy Load Sensing I i II rodzaju z układem z dwudrogowym regulatorem przepływu. Dokonano oceny mocy traconych oraz korzyści stosowania układów LS w stosunku do tradycyjnych rozwiązań

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom II strony 277 - 282
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Załuski P.: Korzyści z zastosowania układów Load Sensing// Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom II/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2013, s.277-282
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 67 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi