KOSZTY TRANSPORTU CZYNNIKIEM WPŁYWAJĄCYM NA KONKURENCYJNOŚĆ EKSPORTU NA PERSPEKTYWICZNE RYNKI PAŃSTW TRZECICH – PRZYKŁAD POLSKI I NIEMIEC - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

KOSZTY TRANSPORTU CZYNNIKIEM WPŁYWAJĄCYM NA KONKURENCYJNOŚĆ EKSPORTU NA PERSPEKTYWICZNE RYNKI PAŃSTW TRZECICH – PRZYKŁAD POLSKI I NIEMIEC

Abstrakt

Artykuł dotyczy tematyki konkurencyjności eksportu oraz czynników ją kształtujących. Zawiera porównanie polskiej i niemieckiej gospodarki m.in. ze względu na udział eksportu w PKB. Wskazano perspektywiczne rynki dla polskich oraz niemieckich eksporterów. Oceniono możliwości transportu towarów do krajów zlokalizowanych na innych kontynentach. W ostatniej części zaprezentowano wyniki badania w zakresie porównania kosztów transportu towarów z Polski i Niemiec do Indii, Wietnamu i Meksyku.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach strony 88 - 101,
ISSN: 2083-8611
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Sterniński R.: KOSZTY TRANSPORTU CZYNNIKIEM WPŁYWAJĄCYM NA KONKURENCYJNOŚĆ EKSPORTU NA PERSPEKTYWICZNE RYNKI PAŃSTW TRZECICH – PRZYKŁAD POLSKI I NIEMIEC// Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. -., nr. 347 (2018), s.88-101
Bibliografia: test
  1. Burnewicz J. (1993), Ekonomika transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. otwiera się w nowej karcie
  2. Dornbusch R., Fischer S. (2007), Makroekonomia, PWE, Warszawa. otwiera się w nowej karcie
  3. Frejtag-Mika E. (2009), Przepływy kapitału a konkurencyjność gospodarki [w:] E. Frejtag- -Mika (red.), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki, PWE, Warszawa.
  4. Gorynia M. (2002), Pojęcie konkurencyjności -istota i poziomy [w:] M. Gorynia (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań. otwiera się w nowej karcie
  5. Hübner D. (1994), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju, "Ekonomista", nr 3, s. 27-34.
  6. Komunikat Ministerstwa Rozwoju z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie perspektywicznych rynków eksportowych, https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie- programy-wsparcia-eksportu/rynki-perspektywiczne/225612,piec-programow-pro mocji-na-rynkach-perspektywicznych.html (dostęp: 8.05.2017). otwiera się w nowej karcie
  7. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (2007), raport z badań pt. Monito- ring kondycji sektora MSP 2007, PKPP Lewiatan, Warszawa. otwiera się w nowej karcie
  8. Olczyk M. (2008), Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDeWu.pl, Warszawa. otwiera się w nowej karcie
  9. Szymanik E. (2004), Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków. otwiera się w nowej karcie
  10. Wydymus S., Bombińska E., Pera B. (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, CeDeWu.pl, Warszawa.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi