KOSZTY TRANSPORTU CZYNNIKIEM WPŁYWAJĄCYM NA KONKURENCYJNOŚĆ EKSPORTU NA PERSPEKTYWICZNE RYNKI PAŃSTW TRZECICH – PRZYKŁAD POLSKI I NIEMIEC - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

KOSZTY TRANSPORTU CZYNNIKIEM WPŁYWAJĄCYM NA KONKURENCYJNOŚĆ EKSPORTU NA PERSPEKTYWICZNE RYNKI PAŃSTW TRZECICH – PRZYKŁAD POLSKI I NIEMIEC

Abstrakt

Artykuł dotyczy tematyki konkurencyjności eksportu oraz czynników ją kształtujących. Zawiera porównanie polskiej i niemieckiej gospodarki m.in. ze względu na udział eksportu w PKB. Wskazano perspektywiczne rynki dla polskich oraz niemieckich eksporterów. Oceniono możliwości transportu towarów do krajów zlokalizowanych na innych kontynentach. W ostatniej części zaprezentowano wyniki badania w zakresie porównania kosztów transportu towarów z Polski i Niemiec do Indii, Wietnamu i Meksyku.

Robert Sterniński. (2018). KOSZTY TRANSPORTU CZYNNIKIEM WPŁYWAJĄCYM NA KONKURENCYJNOŚĆ EKSPORTU NA PERSPEKTYWICZNE RYNKI PAŃSTW TRZECICH – PRZYKŁAD POLSKI I NIEMIEC, (347), 88-101.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Sterniński R.: KOSZTY TRANSPORTU CZYNNIKIEM WPŁYWAJĄCYM NA KONKURENCYJNOŚĆ EKSPORTU NA PERSPEKTYWICZNE RYNKI PAŃSTW TRZECICH – PRZYKŁAD POLSKI I NIEMIEC// Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. -., nr. 347 (2018), s.88-101

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi