Kreowanie wizerunku miasta przez działania rewitalizacyjne - przykład Gdańska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kreowanie wizerunku miasta przez działania rewitalizacyjne - przykład Gdańska

Abstrakt

Artykuł wskazuje potencjał działań rewitalizacyjnych w procesie budowania wizerunku miasta. W tym kontekście podkreślono rolę city-marketingu, przywołując koncepcję miasta jako produktu. Zaakcentowano także różnicę pomiędzy marketingiem urbanistycznym a turystycznym. Ukazano również związek pomiędzy kreowaniem wizerunku miasta, a rozwojem przemysłów dóbr kultury oraz turystyką miejską. Koncentrując się na przykładzie Gdańska, wskazano wspólne obszary z zakresu rewitalizacji przestrzeni i kreowania wizerunku miasta - na podstawie dokumentu „Strategia Marki Gdańsk do 2013 roku” oraz „Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020”. Zaprezentowano także pozycję marki Gdańsk w odniesieniu do wybranych miast w Polsce oraz analizę wizerunku miasta pokazującą jej wieloaspektowy zależny od grupy odbiorców charakter. Ukazano różnorodne typy działań rewitalizacyjnych wpływających na wizerunek Gdańska, zarówno w postaci spektakularnych inwestycji przekształcających duże obszary miasta, jak i działań o mniejszej skali związanych z inicjatywami mieszkańców czy też niezależnych organizacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN strony 269 - 279,
ISSN: 0079-3507
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Życzkowska K., Janowicz R., Wojtowicz-Jankowska D.: Kreowanie wizerunku miasta przez działania rewitalizacyjne - przykład Gdańska// Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. -., (2018), s.269-279
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi