Kryteria i mierniki systemu oceny zmian procesu planowania i sterowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kryteria i mierniki systemu oceny zmian procesu planowania i sterowania

Abstrakt

W rozdziale scharakteryzowano kryteria i metody oceny organizacji i całego łańcucha dostaw. Zidentyfikowano również wymagania stawiane systemowi oceny zmian procesu planowania i sterowania oraz podstawowe zasady jego funkcjonowania uwzględniając regułę kształtowania procesów w łańcuchu dostaw ukierunkowanego na zintegrowane zarządzanie. Dla każdego z przyjętych obszarów systemu oceny zmiany procesu planowania i sterowania (procesowego, rynkowego i finansowego) określono kluczowe mierniki umożliwiające dokonanie oceny.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Metodyczne aspekty modelowania i projektowania systemów gospodarczych: jakość, ryzyko, aplikacje strony 41 - 54
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Łopatowska J.: Kryteria i mierniki systemu oceny zmian procesu planowania i sterowania// Metodyczne aspekty modelowania i projektowania systemów gospodarczych: jakość, ryzyko, aplikacje/ ed. eds. Ludmiła Zawadzka, Jolanta Łopatowska. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010, s.41-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi