Krytyczny przegląd założeń metody badań nieniszczących opartej na ''Magnetycznej Pamięci Metalu'' - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Krytyczny przegląd założeń metody badań nieniszczących opartej na ''Magnetycznej Pamięci Metalu''

Abstrakt

Praca konfrontuje założenia metodyki MMM, powszechnie stosowanej w polskich instalacjach energetycznych, z aktualną wiedzą na temat zjawisk magnetosprężystych. Analiza bibliograficzna i rozważania sprzężeń zjawisk mechanicznych i magnetycznych prowadzą do wniosku, że potencjał metody jest przez jej promotorów przeszacowany.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 1 - 4,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Augustyniak M.: Krytyczny przegląd założeń metody badań nieniszczących opartej na ''Magnetycznej Pamięci Metalu''// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. nr XXII (2011), s.1-4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi