Kształtowanie toru zwrotnego rozjazdu z odcinkami krzywizny liniowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształtowanie toru zwrotnego rozjazdu z odcinkami krzywizny liniowej

Abstrakt

W pracy została przedstawiona analityczna metoda kształtowania toru zwrotnego rozjazdu kolejowego posiadającego na swojej długości odcinki krzywizny liniowej. Odróżnia go to w istotny sposób od rozwiązania typowego, stanowiącego pojedynczy łuk kołowy bez krzywych przejściowych. W metodzie tej dokonano identyfikacji problemu rozkładu krzywizny za pomocą równań różniczkowych. Uzyskane rozwiązania mają charakter uniwersalny; m. in. pozwalają na przyjmowanie dowolnych wartości krzywizny na początku i na końcu rozjazdu. Metodę tworzenia konkretnych rozwiązań zilustrowano na przykładzie toku postepowania prowadzącego do uzyskania określonej wartości skosu rozjazdu, a także zadanej rzędnej końcowej (przy zmianie skosu rozjazdu oraz przy jego zachowaniu).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Problemy Kolejnictwa strony 39 - 46,
ISSN: 0552-2145
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Koc W.: Kształtowanie toru zwrotnego rozjazdu z odcinkami krzywizny liniowej// Problemy Kolejnictwa. -., nr. 174 (2017), s.39-46
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi