Wyniki wyszukiwania dla: MODELOWANIE KRZYWIZNY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MODELOWANIE KRZYWIZNY

Wyniki wyszukiwania dla: MODELOWANIE KRZYWIZNY

 • Modelowanie krzywizny i odtwarzanie kształtu geometrycznego układów torowych

  W pracy przedstawiono uniwersalna metodę modelowania krzywizny toru kolejowego z wykorzystaniem równań różniczkowych. Rozpatrzono przypadki liniowej i nieliniowej zmiany krzywizny. Przeanalizowano możliwości zastosowania na drogach szynowych kubicznych krzywych C-Bezier oraz PH krzywych Bezier piątego stopnia. Przedstawiono algorytm obliczeniowy do odtwarzania kształtu osi toru kolejowego na podstawie pomiarów satelitarnych oraz...

 • Modelowanie krzywizny układu geometrycznego toru z wykorzystaniem algorytmu PSO

  W artykule przedstawiono metodę projektowania układu geometrycznego toru kolejowego opartą na zastosowaniu sześciennych krzywych C-Bezier do opisu krzywizny. Punkty kontrolne krzywej Bezier wyznaczane są w procesie optymalizacji za pomocą algorytmu roju cząstek (Particle Swarm Optimization). Jako kryterium optymalizacji przyjęto minimalizację oddziaływań dynamicznych występujących w układzie tor-pojazd przy spełnieniu warunków...

 • Modelowanie zmiennej krzywizny na długości toru zwrotnego rozjazdu

  Publikacja

  W pracy została przedstawiona analityczna metoda wyznaczania krzywizny toru zwrotnego rozjazdu kolejowego posiadającego na swojej długości odcinki zmiennej krzywizny. Taki rozjazd jest dedykowany w głównym stopniu kolejom dużych prędkości. Rozpatrzono dwa odrębne przypadki obejmujące liniowy przebieg krzywizny oraz przebieg nieliniowy, w postaci wielomianowej. Uzyskane rozwiązania problemu pozwalają na przyjmowanie dowolnych wartości...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Parametryczna krzywa przejściowa dla dróg kolejowych

  Publikacja

  Zakres stosowania krzywych przejściowych o nieliniowej zmianie krzywizny na drogach kolejowych jest, jak dotąd, bardzo ograniczony. W pracy (przeprowadzając stosowną analizę) wskazano na główną przyczynę takiego stanu rzeczy - bardzo małe wartości rzędnych poziomych w rejonie początkowym, w praktyce często wręcz niemożliwe do realizacji. Postanowiono więc poszukać nowej postaci krzywej przejściowej, rezygnując z warunku zerowania...

 • Kształtowanie toru zwrotnego rozjazdu z odcinkami krzywizny liniowej

  Publikacja

  W pracy została przedstawiona analityczna metoda kształtowania toru zwrotnego rozjazdu kolejowego posiadającego na swojej długości odcinki krzywizny liniowej. Odróżnia go to w istotny sposób od rozwiązania typowego, stanowiącego pojedynczy łuk kołowy bez krzywych przejściowych. W metodzie tej dokonano identyfikacji problemu rozkładu krzywizny za pomocą równań różniczkowych. Uzyskane rozwiązania mają charakter uniwersalny; m. in....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie odcinków nieliniowej krzywizny w torze zwrotnym rozjazdu kolejowego

  Publikacja

  W pracy została przedstawiona analityczna metoda kształtowania toru zwrotnego rozjazdu kolejowego posiadającego na swojej długości odcinki nieliniowej krzywizny. Odcinki te służą łagodzeniu wykresu krzywizny w skrajnych strefach rozjazdu W omawianej metodzie dokonano identyfikacji problemu rozkładu krzywizny za pomocą równań różniczkowych. Uzyskane rozwiązania mają charakter uniwersalny; m. in. pozwalają na przyjmowanie dowolnych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wyznaczanie optymalnej krzywizny toru zwrotnego w rozjazdach dla kolei dużych prędkości na podstawie analizy dynamicznej

  Publikacja

  W artykule została przedstawiona analityczna metoda wyznaczania krzywizny toru zwrotnego rozjazdu kolejowego posiadającego na swojej długości odcinki zmiennej krzywizny. Taki rozjazd jest dedykowany w głównym stopniu kolejom dużych prędkości. Rozpatrzono dwa odrębne przypadki obejmujące liniowy przebieg krzywizny oraz przebieg nieliniowy, w postaci wielomianowej. Uzyskane rozwiązania problemu pozwalają na przyjmowanie dowolnych...

 • Poszerzanie międzytorza w analitycznej metodzie projektowania

  W pracy podjęto próbę nowego podejścia do kwestii poszerzania międzytorza, stawiając tezę, że należy je uformować przy zastosowaniu dwóch połączonych krzywych o odpowiednim rozkładzie krzywizny na długości. Założono, że na długości poszerzenia występują w strefach skrajnych obydwu krzywych odcinki zmiennej krzywizny, a w strefie środkowej krzywizna jest stała. Do rozwiązania problemu wykorzystano analityczną metodę projektowania,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym