Modelowanie krzywizny i odtwarzanie kształtu geometrycznego układów torowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie krzywizny i odtwarzanie kształtu geometrycznego układów torowych

Abstrakt

W pracy przedstawiono uniwersalna metodę modelowania krzywizny toru kolejowego z wykorzystaniem równań różniczkowych. Rozpatrzono przypadki liniowej i nieliniowej zmiany krzywizny. Przeanalizowano możliwości zastosowania na drogach szynowych kubicznych krzywych C-Bezier oraz PH krzywych Bezier piątego stopnia. Przedstawiono algorytm obliczeniowy do odtwarzania kształtu osi toru kolejowego na podstawie pomiarów satelitarnych oraz sposób komputerowego generowania wariantów, a następnie optymalizację procesu wyboru wariantu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 487 - 496,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Koc W., Chrostowski P., Palikowska K.: Modelowanie krzywizny i odtwarzanie kształtu geometrycznego układów torowych// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 5 (2014), s.487-496
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi