Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu. - S. M. Kot. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu. - S. M. Kot.

Abstrakt

W pracy proponuje się stochastyczny paradygmat ekonomii dobrobytu, bazujący na zdefiniowanej aksjomatycznie uporządkowanej trójce (X,u,W), gdzie X jest rozkładem dochodów, u-kardynalnie mierzalną funkcją użyteczności dochodów, a W jest rozkładem dobrobytu. Proponuje się efektywne metod estymacji rozkładu dobrobytu, a w szczególności średniej, czyli utylitarystycznego dobrobytu społecznego. Sformułowano też podstawy teorii stochastycznych skal ekwiwalentności, bazującej na kryterium dominacji stochastycznej. W części aplikacyjnej monografii przedstawiono wyniki analizy dobrobytu w Polsce w latach 1993-2005.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kot S.: Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu. - S. M. Kot. . Kraków: Impuls, 2012.212 s. ISBN 978-83-7587-656-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi