Laboratory investigations of the flow characteristics during intrapertonealperfusional chemotherapy in hyperthermia - preliminary results. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratory investigations of the flow characteristics during intrapertonealperfusional chemotherapy in hyperthermia - preliminary results.

Abstrakt

W pracy przedstawiono program laboratoryjnych badań procesu perfuzji dootrzewnowej oraz wstępne wyniki pomiarów. Omówiono konstrukcję stanowiska badawczego, analizując jego podobieństwa i różnice względem rzeczywistej jamy brzusznej człowieka. Przedstawiono orientacyjne wyniki pomiarów, pozwalające pozytywnie ocenić celowość podjętych badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER nr 13,
ISSN: 1048-891X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wydra D., Sawicki J., Sawicki S., Ciach K., Emerich J.: Laboratory investigations of the flow characteristics during intrapertonealperfusional chemotherapy in hyperthermia - preliminary results. // INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER. -Vol. 13., nr. suppl. 1 (2003),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi