Lack of magnetoacoustic emission in iron with 6.5% silicon - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lack of magnetoacoustic emission in iron with 6.5% silicon

Abstrakt

Zjawisko emisji magnetoakustycznej (EMA) na ogół tłumaczy się dwoma przyczynami: ruchem nie 180-cio stopniowych granic domenowych (1) lub kreacją i anihilacją domen magnetycznych. Artykuł prezentuje silne dowody na poparcie faktu, że to właśnie ruch granic nie 180-cio stopniowych odpowiada za powstawanie efektu EMA. Wynika to z wyników pomiarów dających zerowe natężenie efektu EMA przeprowadzonych dla szerokiego zakresu naprężeń dla izotropowego, polikrystalicznego stopu o zawartości 6,5% krzemu o zerowej magnetostrykcji. Wyjaśnione również dlaczego zostało zaproponowane alternatywne wytłumaczenie i w jaki sposób dane mogą być zinterpretowane w zgodzie z założeniem o ruchu granic nie 180-cio stopniowych jako źródle emisji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS nr 320, strony 2530 - 2533,
ISSN: 0304-8853
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Augustyniak B., Sablik M., Landgraf F., Jiles D., Chmielewski M., Piotrowski L., Moses A.: Lack of magnetoacoustic emission in iron with 6.5% silicon// JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS. -Vol. 320., (2008), s.2530-2533
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi