Leak detection methods for transmission pipelines.**2001, 156 s. 63 rys. 31 tab. bibliogr. 78 poz. maszyn. Rozprawa doktorska (2002.????) PG, Wydz. ETI. Promotor: dr hab. inż. Z. Kowalczuk, prof. nadzw. PG. Metody detekcji wycieków w rurociągach przemysłowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Leak detection methods for transmission pipelines.**2001, 156 s. 63 rys. 31 tab. bibliogr. 78 poz. maszyn. Rozprawa doktorska (2002.????) PG, Wydz. ETI. Promotor: dr hab. inż. Z. Kowalczuk, prof. nadzw. PG. Metody detekcji wycieków w rurociągach przemysłowych.

Abstrakt

.

Keerthi Gunawickrama. (2002). Leak detection methods for transmission pipelines.**2001, 156 s. 63 rys. 31 tab. bibliogr. 78 poz. maszyn. Rozprawa doktorska (2002.????) PG, Wydz. ETI. Promotor: dr hab. inż. Z. Kowalczuk, prof. nadzw. PG. Metody detekcji wycieków w rurociągach przemysłowych., -.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
angielski
Rok wydania:
2002

wyświetlono 1 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi