Liczba wiązania grafów krawędziowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Liczba wiązania grafów krawędziowych

Abstrakt

Liczba wiązania b(G) grafu G jest mocą najmniejszego zbioru krawędzi, których usunięcie z grafu G prowadzi do grafu o liczbie dominowania większej niż gamma(G). Pokazujemy ogólne ograniczenia dla liczby wiązania grafu krawędziowego dowolnego grafu spójnego i grafu pełnego. Ponadto rozważamy liczbę wiązania grafów krawędziowych dla szczególnych przypadków drzew.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa strony 187 - 192
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Dettlaff M.: Liczba wiązania grafów krawędziowych// Współczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa/ ed. pod red. W. Przybylskiego. Gdańsk: Politech. Gdańska Wydział Mechaniczny, 2008, s.187-192
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi