Local heaviside weighted mlpg meshless method approach to extended flamant problem using radial basis functions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Local heaviside weighted mlpg meshless method approach to extended flamant problem using radial basis functions

Abstrakt

W artykule przedstawiono rozwiązanie uogólnionego zagadnienia Flamanta za pomocą bezsiatkowej metody MLPG z wykorzystaniem funkcji o bazie radialnej. Sprawdzono wydajność metody dla dwóch klas funkcji kształtu: klasycznych funkcji radialnych i lokalnych funkcji radialnych. Porównano wyniki obliczeń oraz przedstawiono wnioski.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Geotechnica et Mechanica nr 30, strony 173 - 180,
ISSN: 0137-6365
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Ossowski R.: Local heaviside weighted mlpg meshless method approach to extended flamant problem using radial basis functions// Studia Geotechnica et Mechanica. -Vol. 30., nr. nr 1-2 (2008), s.173-180
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi