Low order autoregressive (AR) models for FDTD analysis of microwave filters. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Low order autoregressive (AR) models for FDTD analysis of microwave filters.

Abstrakt

Artykuł opisuje zastosowanie modeli AR w celu poprawy efektywności analizy struktur filtrujących metodą różnic skończonych w dziedzinie czasu (FD-TD). Opisanych jest szereg kryteriów pozwalających na automatyczne tworzenie modeli AR sygnałów czasowych, w tym wybór fragmentu odpowiedzi układu stanowiący podstawę ekstrakcji współczynników modelu, współczynnika decymacji oraz rzędu modelu. Skuteczność wprowadzonych kryteriów zweryfikowano modelując odpowiedzi czasowe szeregu filtrów pasmowo-przepustowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Telecommunications and Information Technology nr 1, strony 48 - 51,
ISSN: 1509-4553
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kozakowski P., Mrozowski M.: Low order autoregressive (AR) models for FDTD analysis of microwave filters. // Journal of Telecommunications and Information Technology. -Vol. 1., (2002), s.48-51
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi