Lower Rim Substituted p-tert-Butyl Calix[4]arenes(V). Synthesis of New 5,11,17,22-tetrakis-p-tert-Butyl-25-27-bis(dialkoxyphosphorylmethoxy)calix[4] arenes and Cation Complexation Studies in Ion Selective Membrane Electrodes. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lower Rim Substituted p-tert-Butyl Calix[4]arenes(V). Synthesis of New 5,11,17,22-tetrakis-p-tert-Butyl-25-27-bis(dialkoxyphosphorylmethoxy)calix[4] arenes and Cation Complexation Studies in Ion Selective Membrane Electrodes.

Abstrakt

Zaprezentowano syntezę i właściwości trzech nowych związków (2-4), bis podstawionych na dolnym obrzeżu grupami z resztą fosforylową. Związki te były badane jako jonofory w membranowych elektrodach jonoselektywnych (ISE) wykazując selektywność na kationy Rb+,K+ oraz duży i płaski kation guanidyniowyG+). Badano korelację pomiędzy stereo-strukturą związków a ich selektywnością w ISE. Stałe trwałości kompleksów z kationami metali tworzonych w membranie elektrody wyznaczono. Analizą rentgenograficzną określono strukturę krystaliczną związku 4.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry nr 47, strony 137 - 142,
ISSN: 1388-3127
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Hoffmann M., Konitz A., Sikorski A., Lesińska U., Bocheńska M.: Lower Rim Substituted p-tert-Butyl Calix[4]arenes(V). Synthesis of New 5,11,17,22-tetrakis-p-tert-Butyl-25-27-bis(dialkoxyphosphorylmethoxy)calix[4] arenes and Cation Complexation Studies in Ion Selective Membrane Electrodes. // JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY. -Vol. 47., nr. 3-4 (2003), s.137-142
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi