O mozliwości zastosowania w membranowym sensorze smaku elektrod z elektroaktywnym polimerem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

O mozliwości zastosowania w membranowym sensorze smaku elektrod z elektroaktywnym polimerem

Abstrakt

Skonstruowano i testowano nowe elektrody membranowe z polimerem elektroaktwnym w celu wykorzystania w sensorze smaku. Elektrody z węglem szklistym składały się z dwóch warst: 1) poli(3,4-etylenodioksytiofen) z przecijonem (poli (2-strenosulfonian)) lub z anionem ClO4; 2) polichlorek winylu z odpowiednim związkiemlipofilowym. Stwierdzono, że rodzaj przecijonu w polimerze elektroaktywnym nie wpływa na czułość elektrody na jony obecne w roztworach kwasnych. Wyniki sugerują, że elektrody z polimerem elektroaktywnym i membraną z polichlorku winylu zawierają kwas stearynowy mozna bedzie wykorzystać w sensorze smaku kwasnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska strony 415 - 418
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Szpakowska M., Adamczyk D., Lisowska-Oleksiak A.: O mozliwości zastosowania w membranowym sensorze smaku elektrod z elektroaktywnym polimerem// Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska/ ed. [red. t. Krystyna Konieczny, Michał Bodzek]. Gliwice: [s.n.] (Lublin : Drukarnia Perfekta), 2008, s.415-418
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi