Ionophores in polymeric membranes for selective ion recognition; impedance studies - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ionophores in polymeric membranes for selective ion recognition; impedance studies

Abstrakt

Badania impedancyjne membran zawierających jonofory selektywne na kation Na+ (L1) i Cs+(L2) wykazały, ze stala dielektryczna materiału membrany zależy od typu uzytego plastyfikatora i zmienia się w zakresie od 28 do 60. Rezystancja membran zawierających ligand L1 i L2 wynosi 0.15 -1.4 Mohm w zależności od stężenia elektrolitu zewnnetrznego. Testowona dwa typy elektrod jonoselektywnych: elektrody typu ASS z polimerem przewodzącym jako elektrolitem wewnętrznym i klasyczne elektrody membranowe typu ISE.Wyuznaczono wspolczynniki selektywności dla związku L1 i związku L2, ktorymi były odpowiednio modyfikowane kalix[4]areny.

Cytowania

  • 1 1

    CrossRef

  • 1 3

    Web of Science

  • 1 3

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.electacta.2005.04.078
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi