Conventional and solid-contact lithium-selective electrodes based on tris(N,N-dicyclohexylamide) neutral ionophore - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Conventional and solid-contact lithium-selective electrodes based on tris(N,N-dicyclohexylamide) neutral ionophore

Abstrakt

Konstruowano jonoselektywne elektrody litowe (Li-ISEs) z membraną polimerową i obojętnym jonoforem tris(N,N-dicycloheksyloamidem) jako: elektrodę konwencjonalną (z wodnym roztworem elektrolitu wewnętrznego) oraz ze stałym kontaktem (polianilina jako przekaźnik jonowo-elektronowy). Charakterystyki obu elektrod (nachylenie i zakres liniowy) są porównywalne. Badana elektroda ze stałym kontaktem wykazuje dobrą stabilność w czasie. Różnica pomiędzy obiema elektrodami polega na gorszej selektywności Li+/H+ elektrody stałej, co wynika z reakcji polianiliny na pH.

Autorzy (5)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ELECTROANALYSIS nr 14, wydanie 7-8, strony 551 - 555,
ISSN: 1040-0397
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Grekovich A., Markuzina N., Mikhelson K., Bocheńska M., Lewenstam A.: Conventional and solid-contact lithium-selective electrodes based on tris(N,N-dicyclohexylamide) neutral ionophore// ELECTROANALYSIS. -Vol. 14., iss. 7-8 (2002), s.551-555
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi