Lower Rim Substituted tert-Butyl Calix[4]arenes (Part IV). Calix[4]arene-Crown Ethers as Ionophores in Plasticized PVC-membrane electrodes. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lower Rim Substituted tert-Butyl Calix[4]arenes (Part IV). Calix[4]arene-Crown Ethers as Ionophores in Plasticized PVC-membrane electrodes.

Abstrakt

Przedstawiono syntezę i charakterystykę trzech p-tert-butylokaliks[4]aren-koron-4, -5, -6 (związki 2 - 4 o różnej długości łańcucha polyoksaetylenowego łączącego distalne grupy OH). Syntezowane związki wykazują wysoką selektywność na kationy sodu, potasu lub cezu. Badano zależność pomiędzy stereochemiczną strukturą tych ligandów, a wyznaczonymi potencjometrycznie współczynnikami selektywności oraz wyznaczonymi stałymi trwałości kompleksów z wymienionymi jonami. Struktura kompleksu p-tert-butylokaliks[4]aren-korony-5 z jonami potasu została potwierdzona analizą rentgenograficzną otrzymanego monokryształu kompleksu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ELECTROANALYSIS nr 15, strony 1 - 7,
ISSN: 1040-0397
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bocheńska M., Zielińska A., Pomećko R., Kravtsov V., Gdaniec M.: Lower Rim Substituted tert-Butyl Calix[4]arenes (Part IV). Calix[4]arene-Crown Ethers as Ionophores in Plasticized PVC-membrane electrodes. // ELECTROANALYSIS. -Vol. 15., nr. 15-16 (2003), s.1-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi