Lower rim substituted tert-Butylcalix[4]arenes. Part 13. Interaction of calix-hydroxamates with Fe(III) and Pb(II); studies in ion-selective membrane electrodes (ISE) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lower rim substituted tert-Butylcalix[4]arenes. Part 13. Interaction of calix-hydroxamates with Fe(III) and Pb(II); studies in ion-selective membrane electrodes (ISE)

Abstrakt

Przedmiotem pracy są badania oddziaływań pomiędzy trzema wybranymi hydroksamowymi pochodnymi t-butylo-kaliks[4]arenu i jonami metali z wykorzystaniem membranowych elektrod jonoselektywnych (ISE). Elektrody zawierające jako materiał aktywny wymienione związki jonoforowe charakteryzują się nernstowskim nachyleniem i szerokim zakresem liniowości na jony Pb(II), a także dobrą selektywnością na jony Pb(II)w stosunku do jonów UO2(II), Cu(II), Ag(I), a 2 z nich nawet jonów Fe(III). Stwierdzono, że badane związki zachowują się analogicznie do naturalnych związków typu sideroforów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY nr 82, strony 1303 - 1307,
ISSN: 0137-5083
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Bocheńska M., Lesińska U.: Lower rim substituted tert-Butylcalix[4]arenes. Part 13. Interaction of calix-hydroxamates with Fe(III) and Pb(II); studies in ion-selective membrane electrodes (ISE)// POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY. -Vol. 82., (2008), s.1303-1307
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi