Management of complexity and information flow - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Management of complexity and information flow

Abstrakt

Problemy złożoności i zarządzania przepływem informacji. W rozdziale omówio-no podejście do modelowania systemów złożonych oraz zarządzania przepływeminformacji w takich systemach. Rozwiązania odniesiono do płaszczyzny elasty-cznego wytwarzania. Poruszono aspekty miękkiego modelowania w takich środo-wiskach.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W: Agile manufacturing: the21st century competitive strategy strony 269 - 290
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi