Materiały stosowane w Polsce w konstrukcjach nawierzchni podatnych i półsztywnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Materiały stosowane w Polsce w konstrukcjach nawierzchni podatnych i półsztywnych

Abstrakt

Analityczne opracowanie wyjaśniające zasady weryfikacji i aktualizacji obliczeń zawartych w nowym katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2013 roku dostosowanym do współczesnych technologii i materiałów, zwiększonego obciążenia dróg przez ruch drogowy, zmienionych sposobów wzmacniania podłoża, recyklingu materiałów drogowych, ujednoliconego nazewnictwa warstw konstrukcji nawierzchni oraz nowych metod obliczeń konstrukcji nawierzchni. Zawiera również porównanie katalogów typowych nawierzchni z Austrii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii z katalogiem polskim.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych strony 337 - 388
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Dołżycki B., Jaskuła P.: Materiały stosowane w Polsce w konstrukcjach nawierzchni podatnych i półsztywnych// W : Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych/ ed. Józef Judycki Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności sp. z o.o., 2014, s.337-388
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi