Mechanizm odparowania kropel kondensatu w strefie fali uderzeniowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mechanizm odparowania kropel kondensatu w strefie fali uderzeniowej

Abstrakt

Spontaniczna kondensacja pary, zachodząca dla dobrze zaprojektowanych turbin w obrębie ostatniego stopnia części niskoprężnej, jest nierównowagowym przejściem fazowym indukowanym naprężeniowo. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wymiana ciepła, jako taka ma pomijalny udział w mechanizmie napędzającym przemianę. Jednak, jak pokazały prace Bilickiego i Kestina, nierównowaga termodynamiczna uruchamia zjawiska „szybkiej relaksacji” wymagające nietrywialnego modelu matematycznego, w którym w sposób jawny musi być obecna in-formacja o olbrzymiej ilości energii uwalnianej w przemianie fazowej. W niniejszej pracy, stojąc na gruncie tego podejścia, podejmujemy się opracować model matematyczny dotyczący heterogenicznej mieszaniny pary i kropel kondensatu, tworzącej przepływ mgłowy, który wpływa w strefę fali uderzeniowej powodowanej geometrią kanału stopnia turbinowego. Z ostatnich eksperymentów MEI prowadzonych na pełnoskalowym stopniu turbinowym wynika, że reakcja kropel kondensatu na grubą [w stosunku do rozmiarów kropli] przeszkodę w postaci fali uderzeniowej jest prawie niemożliwa do ujęcia w formuły fenomenologiczne – każdy przypadek obciążeń stopnia posiada odrębną charakterystykę odparowania. Proponowany model matematyczny opisuje przemianę fazową poprzez cztery równania ewolucji – czyli o trzy więcej niż w modeli Bilickiego-Kestina. Jego implementacja do współczesnego kodu CFD nie przedstawia jednak problemu – większym jest kalibracja stałych modelu. Została ona przeprowadzona na eksperymencie benchmarkowym w dyszy IMP PAN posiadającej krótki 23 cm-owy obszar przepływu mgłowego. W pracy przedstawiamy analizę kalibracji stałych i ważności różnych członów modelu. Przedstawiamy również analizę termodynamiczną określającą siły napędowe odparowania panujące w fali uderzeniowej i pokazujemy dominujące w tej strefie człony równań inwolucyjnych.

Autorzy (2)

 • Zdjęcie użytkownika Sebastian Kornet

  Sebastian Kornet

  • Instytut Maszyn Przepływowych , Środowiskowe Studium Doktoranckie przy WM PG Zakład Konwersji Energii
 • Zdjęcie użytkownika Janusz Badur

  Janusz Badur

  • Instytut Maszyn Przepływowych Zakład Konwersji Energii

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Termodynamika i wymiana ciepła w badaniach procesów cieplno-przepływowych strony 239 - 253
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Kornet S., Badur J.: Mechanizm odparowania kropel kondensatu w strefie fali uderzeniowej// W : Termodynamika i wymiana ciepła w badaniach procesów cieplno-przepływowych/ ed. Robert Smusz Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014, s.239-253
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi