Mechanizmy bezpieczeństwa w strefie C systemu netBaltic - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mechanizmy bezpieczeństwa w strefie C systemu netBaltic

Abstrakt

W artykule zaprezentowano rozwiązania zaimplementowane do zabezpieczania komunikacji w warunkach sporadycznej i nieciągłej łączności (Delay Tolerant Networking – DTN) w systemie netBaltic - charakterystycznej dla strefy C tego systemu. Ze względu na dużą różnorodność rozważanych mechanizmów komunikacyjnych, architektura bezpieczeństwa całego systemu została podzielona na kilka elementów – infrastrukturę klucza publicznego (PKI), bezpieczeństwo systemowe węzłów, zabezpieczanie komunikacji w modelu samoorganizującej się wieloskokowej sieci kratowej (strefy A i B), a także sieci niewrażliwej na opóźnienia (strefa C). W artykule skupiono się na zabezpieczeniu komunikacji w strefie C oraz tematyce zarządzania tożsamością.

Cytowania

  • 0
    CrossRef
  • 0
    Web of Science
  • 0
    Scopus

Tomasz Gierszewski. (2018). Mechanizmy bezpieczeństwa w strefie C systemu netBaltic, (2-3), 54-57. https://doi.org/10.15199/59.2018.2-3.5

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Gierszewski T.: Mechanizmy bezpieczeństwa w strefie C systemu netBaltic// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 2-3 (2018), s.54-57

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi