Methodology of entrepreneurship teaching in tertiary education - experiences of the Faculty of Economics and Management on the Gdansk University of Technology - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Methodology of entrepreneurship teaching in tertiary education - experiences of the Faculty of Economics and Management on the Gdansk University of Technology

Abstrakt

The purpose of the chapter is an overview of the available methods and techniques of teaching entrepreneurship at the academic level, as well as the presentation of the methodology of the work with students within the framework of the Entrepreneurship course at the Faculty of Management and Economics of the Gdańsk University of Technology.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W : Creating entrepreneurial mindset strony 21 - 35
Język:
angielski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Richert-Kaźmierska A.: Methodology of entrepreneurship teaching in tertiary education - experiences of the Faculty of Economics and Management on the Gdansk University of Technology// W : Creating entrepreneurial mindset/ ed. Anita Richert-Kaźmierska, Ewa Lechman Horsens: Via University Collage, 2014, s.21-35
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi